Lietuvių etnogenezės problema žodžių darybos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių etnogenezės problema žodžių darybos požiūriu
Alternative Title:
Problem of origin of the Lithuanian nation from the standpoint of word formation
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2006, Nr. 30, p. 61-87
Notes:
Reikšminiai žodžiai: žodžių daryba; Etnolingvistika; Baltų kalbos; word formation; Ethnolinguistics; Baltic languages.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Etnolingvistika; Latvių kalba / Latvian language; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Ethnolinguistics.
Summary / Abstract:

LTDauguma lietuvių ir latvių kalbų darybos bendrybių paveldėta iš prabaltų laikų. O ekskliuzyvinių šio pobūdžio inovacijų, priskirtinų rytų baltų kalboms, yra labai nedaug ir jos pãčios nėra visai aiškios. Be to, nemaža jų dalis apima tik rytinę Lietuvos dalį, kur veikiausiai ir susidarė lietuvių tautõs branduolys, vėliau padėjęs Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos pamatus. Kita vertus, vìsas būrys ryškių žodžių darybos izoglosų sieja lietuvius su prūsais ir skiria juos nuo latvių. Tai, matyt, rodo vakarų baltų kalbų įtaką latvių kalbõs (ypač vakarinių ir pietinių jos tarmių) formavimuisi pradiniame raidos etape. Mat vakarų baltai veikiausiai jau priešistoriniais laikais pateko į Europos civilizacijos lauką, bet, deja, nesugebėjo jame išgyventi. [Iš leidinio]

ENThe greatest part of derivational features common to Lithuanian and Latvian was inherited from Proto-Baltic. Only some of them may be ascribed to exclusive East Baltic innovations. Besides, there are differences in the realization of them. In Latvian the suffix *-u-mo- (but not the suffix *-i-mo- in the contrast to Lithuanian) was widely used in the formation of nomina actionis. It is also noteworthy that the formation of Latvian nomina actionis was affected most radically by the adjectival suffix *-no- rather than *-mo-. A number of East Baltic innovations (cf nominal diminatives with *-en-o- *-ä-ko-, *-ë-ko-) cover not all territory of Lithuanian, but usually the eastern part of it which is supposed to be the mother land of the Lithuanian nation. On the other hand, a number of derivational isoglosses link the Lithuanian language to Old Prussian and oppose it to Latvian, cf nomma collectiva with *-i-no-\ nomina agentis with *-i-ko-, nomina attributiva with *-in-ï-ko-, *-e-no-. *-ät-io-, *-ô-lio-\ nomina quaiitatis with *-ï-bë, *-t-s-tä, *-is-ko-; diminutives with *-o-l-io-, *-i-s-t-io-. Some of these isoglosses might reflect the influence of West Baltic tribes (they were very early drawn into the processes of European civilization) upon the Lithuanian language (especially upon its western and southern dialects) in the initial stage of its development. [From the publication]

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14799
Updated:
2021-03-05 17:26:22
Metrics:
Views: 63    Downloads: 3
Export: