Lietuvos heraldika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos heraldika
Editors:
Rimša, Edmundas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, 2008.
Pages:
526 p
Notes:
Skiriama Lietuvos heraldikos komisijos veiklos dvidešimtmečiui. Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė / Edmundas Rimša, p. 9-12.
Keywords:
LT
Heraldika; Herbas; Savivaldybė, miestas; Valstybė; Vėliava.
EN
Arms; Flag; Heraldry; Lithuania; Self-government; State; Town.
Other Editions:
Heraldry of Lithuania / compiled by Edmundas Rimša ; [translated by Vida Urbonavičius, Diana Barnard]. Vilnius : Baltos lankos, 2008. 526 p
Summary / Abstract:

LTŠioje knygoje pristatoma valstybinė heraldika, t. y. Lietuvos Respublikos herbas, nacionalinė, istorinė valstybės bei Prezidento vėliavos ir Lietuvos himnas, o taip pat publikuojami iki 2007 m. spalio mėnesio per 20 Lietuvos heraldikos komisijos darbo metų sukurtų ir Aukščiausiosios Tarybos ir Prezidento dekretais įteisinti 251 miestų ir miestelių, 10 Lietuvos apskričių bei 6 rajonų savivaldybių herbai bei beveik tiek pat jų vėliavų ir antspaudų. Knygoje gan lakoniškai, tačiau preciziškai aprašomi senieji herbai pagrindinį dėmesį skiriant jų istorinei raidai ir analizei, o, aptariant naujai sukurtus herbus, pabrėžiami svarbiausi miestų ar miestelių istoriniai įvykiai, datos ir ypatumai, kurie buvo pagrindas naujo herbo simbolikai. Knygos sudarytojas, pristatydamas apskričių ir rajonų, savivaldybių bei miestų ir miestelių herbus, daro glaustus istorinius ekskursus į žemių bei miestų heraldikos raidos bruožus Lietuvoje. Tai skaitytojui leidžia susidaryti išsamesnį Lietuvos municipalinės heraldikos vaizdą, susipažinti su jos ypatumais. Šioje knygoje trumpai pristatoma heraldikos Lietuvoje raida, Lietuvos heraldikos komisijos istorija ir veiklos bruožai. Skaitytojas supažindinamas su šiuolaikinių miestelių herbų, vėliavų ir antspaudų kūrimo procesu bei jų kūrėjais. Knyga gausiai iliustruota Lietuvos heraldikos komisijos archyvo, kitų Lietuvos ir užsienio archyvų, muziejų, bibliotekų rankraštynų, heraldikos ir istorijos darbų medžiaga.

ENThis book presents state heraldry, i.e. the national emblem of the Republic of Lithuania, the national and historical flag of the state and the President and the Lithuanian anthem. It also publishes emblems as well as flags and seals of municipalities of 251 cities and towns, 10 Lithuanian counties and 6 districts created over 20 years of operation of the Lithuanian Heraldry Commission and approved by decrees of the Supreme Council and the President. The book laconically and yet precisely describes old emblems with the main attention focused on their historical development and analysis, and, when discussing newly created emblems, the key historical events of cities and towns, dates and peculiarities grounding the symbols of a new emblem are emphasised. When presenting emblems of counties and districts, municipalities, cities and towns, the compiler of the book makes brief historical excursions into the features of development of district and city heraldry in Lithuania. This enables the reader to gain a more extensive picture of Lithuanian municipal heraldry and to familiarise with its peculiarities. This book briefly presents the development of heraldry in Lithuania, the history of the Lithuanian Heraldry Commission and features of its activities. The reader is familiarised with creators and the creation process of emblems, flags and seals of contemporary towns. The book contains vast illustrations from the archive of the Lithuanian Heraldry Commission, other Lithuanian and foreign archives, museums, library manuscripts, and works on heraldry and history.

ISBN:
9789955232025; 9789955232032
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17381
Updated:
2013-11-06 09:15:36
Metrics:
Views: 26
Export: