Założenia "Normatywnego słownika polskich nazw miejscowych z obszaru Litwy"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Założenia "Normatywnego słownika polskich nazw miejscowych z obszaru Litwy"
Alternative Title:
  • "Lietuvos teritorijos lenkiškų vietovardžių normatyvinio žodyno" prielaidos
  • Principles of "The Normative Dictionary of the Polish Place Names from the area of Lithuania"
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Onomastikos žodynas; Toponimija; Kalbos taisyklingumas; Onomastics dictionary; Toponymy; Linguistic correctness.
Keywords:
LT
Kalbos kultūra / Language culture; Leksikografija / Lexicography; Kalbų kontaktai / Language contacts; Lenkų kalba / Polish language; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - aptarti internetinio "Lietuvos teritorijos lenkiškų vietovardžių normatyvinio žodyno" prielaidas. Minėtas žodynas yra norminis, jame pateikiami sprendimai dėl lenkiškų atitikmenų dabartinių lietuviškų vietovardžių Lietuvos teritorijoje, jų linksniavimo, darinių, ypač būdvardžių ir gyventojų pavadinimų taisyklingumo. Žodyne yra savivaldybių ir rajonų miestų ir miestelių pavadinimai, taip pat Vilniaus, Šalčininkų, Trakų, Švenčionių ir Širvintų rajonų, t.y. Vilniaus krašto, kuriame tankiausiai gyvena lenkų mažuma Lietuvoje, vietovių, turinčių daugiau negu 20 gyventojų pavadinimai. Taip pat atrinkti vietovardžiai iš kitų Lietuvos vietovių, svarbių istorine, kultūrine ir socialine prasme (pvz., iš Kauno apylinkių). Straipsnyje aptariamos žodyno prielaidos, jo kūrimo sunkumai, pateikiamas trumpas aprašymas ir darbų jį rengiant būklė. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to elaborate on the principles of the online edition of "The Normative Dictionary of the Polish Place Names from the area of Lithuania". This is a normative dictionary. It contains Polish equivalents of contemporary Lithuanian place names from the area of Lithuania, their declination, adjectives and names of residents. The dictionary contains names of districts, towns and villages, counting over 20 residents from Vilnius, Šalčininkai, Trakai, Švenčionys and Širvintos regions. The dictionary includes names from the Vilnius area inhabited by numerous Polish minority, and selected names from different parts of Lithuania, important in terms of history, culture and society (e.g. from the area of Lauda and the vicinity of Kaunas). The article outlines the structure of the dictionary, looks into difficulties encountered in its development and supplements this study with a brief description of the Dictionary and of the present state of work on it. [From the publication]

DOI:
10.15388/PZOP.2020.30
ISBN:
9786090705803
ISSN:
2669-0535
Related Publications:
Lietuvos miestų vardai / Aleksandras Vanagas ; parengė spaudai Vitalija Maciejauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 291 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93116
Updated:
2023-08-02 15:24:35
Metrics:
Views: 11
Export: