Footprints of language contacts in the present-day Vilnius County hydronyms and oikonyms: the impact of Slavic languages on Lithuanian toponymy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Footprints of language contacts in the present-day Vilnius County hydronyms and oikonyms: the impact of Slavic languages on Lithuanian toponymy
Alternative Title:
Kalbų kontaktų pėdsakai dabartinės Vilniaus apskrities hidronimuose ir oikonimuose: slavų kalbų įtaka lietuvių toponimijai
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 85, p. 219-243
Keywords:
LT
Kalbų kontaktai / Language contacts; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Slavų kalbos / Slavic languages; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti slavų kalbų (rusų, baltarusių, lenkų) įtaką Vilniaus apskrities toponimijai vardų darybos lygmenyje. Tyrimo metu buvo identifikuoti šie toponimų darybos ypatumai: slavų priesagų vediniai iš lietuvių kilmės tikrinių žodžių ir apeliatyvų; lietuvių kalbos priesagų ir galūnių vediniai iš slavų kilmės tikrinių žodžių ir apeliatyvų; slavų kilmės toponimai, t. y. slaviškų afiksų vediniai iš slavų tikrinių žodžių ir apeliatyvų. Kalbų kontaktus atspindi ir į lietuvių kalbą transliteruoti slaviški toponimai, t. y. toponimai kilę iš slavų apeliatyvų arba tikrinių žodžių onimizacijos ar transonimizacijos būdu. Kai kuriais atvejais sunku atskirti, ar toponimas yra slavų ar lietuvių kilmės. Taip pat pateikiamas kontaminuotų vietovardžių pasiskirstymas pagal Vilniaus apskrities rajonus ir vietovardžių klases. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus apskritis; Regionai; Toponimai; Slavų kalbos; Hidronimai; Oikonimai; Vediniai; Transliteracija; Kalbų kontaktai; Afiksai; Regions; Vilnius County; Hydronyms; Toponyms; Oikonyms; Slavic languages; Affixes; Transliteration; Language contacts; Derivatives.

ENThe current research presents an attempt to identify the influence of Slavic languages (Russian, Belarusian, Polish) on Vilnius County toponymy at the name formation level. The following toponym formation features were identified: Slavic suffixes derivatives from Lithuanian origin proper names and appellatives; Lithuanian suffixes and inflections derivatives from Slavic proper names and appellatives; Toponyms of Slavic origin, i.e., Slavic affixes derived toponyms from Slavic proper names and appellatives. Language contacts are also reflected in Slavic toponyms transliterated into the Lithuanian language, i.e., toponyms that originated from Slavic appellatives or onyms through onimization or transonymisation. In a number of cases, it is difficult to identify whether a toponym is of Slavic or Lithuanian origin. Also, the distribution of these derivatives by toponym classes and Vilnius County districts is presented. [From the publication]

DOI:
10.35321/all85-12
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94038
Updated:
2022-03-28 16:40:45
Metrics:
Views: 29    Downloads: 7
Export: