Lietuvos senosios valstybės 40 svarbiausių mįslių : Didžioji Lietuvos Kunigaikštija kalbotyros požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos senosios valstybės 40 svarbiausių mįslių: Didžioji Lietuvos Kunigaikštija kalbotyros požiūriu
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011.
Pages:
271 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Ką apie baltus sako istoriniai šaltiniai? — Ką apie baltus sužinome iš vietovardžių studijų? — Baltų materialioji ir dvasinė kultūra — Apie baltų santykius su kaimynais — Baltų kalba — Ką sako istorinė kalbotyra apie vakarų baltus? — Prūsai ir jotvingiai — Kalbos mokslas apie rytų baltus — Kas sieja baltus su slavais? — Apie slavų invaziją į baltų žemes — Baltų suslavėjimas rytuose — Baltų substratas rytų slavų kalbose — Iš kur atsirado lietuviai? — Lietuvos vardas: kaip aiškinama jo kilmė? — Lietuvos vardas: šaknis Liet- — Lietuvos vardas: šaknis Lit- — Lietuvos vardas: priesagos -uva ir -ava — Lietuvos vardas: šaknis leit- ir vardo etimologija — Lietuvos vardas ir Lietuvos valstybė — Lietuviai ir Žemaičiai, Aukštaičiai — Senovės lietuvių materialioji ir dvasinė kultūra bei gyvensena — Lietuvių ekspansija į rytus ir Lietuvos valstybės pradžia — Lietuvių ir slavų kalbinė riba valstybės kūrimosi epochoje — Lietuvos valstybė ir lietuviai: valstybės plėtra — Lietuviškasis vardynas: kuo jis skiriasi nuo slaviškojo? — Lietuvos valstybės svetimkalbė raštinė — Svetimkalbės raštinės poveikis lietuvių vardynui — Lietuvių krikštas — Slavakalbių vaidmuo senojoje Lietuvos valstybėje — Lietuvos valstybės geografiniai pavadinimai: sostinės — Lietuvos valstybės geografiniai pavadinimai: svarbiausios gyvenvietės ir miestai — Lietuvos vandenvardžiai — Senosios Lietuvos valstybės asmenvardžiai: valdovų vardai — Senosios Lietuvos valstybės asmenvardžiai: kunigaikščių vardai — Senosios Lietuvos valstybės asmenvardžiai: didikų giminių pavadinimai — Lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės sunykimas: kilmingųjų sulenkėjimas — Lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės sunykimas: prastuomenės lenkinimas — Lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės sunykimas: rusifikacija ir gudėjimas —Lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės sunykimas: germanizacija ir kita — Lietuvių tautos atgimimas — Pavardžių ir kitų asmenvardžių rodyklė — Sutrumpinimai — Cituojamoji literatūra ir šaltiniai.
Keywords:
LT
Asmenvardis; Baltai; Baltarusis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Leksika; Lietuvis; Lietuvos istorija; Lietuvos valstybė; Slavai; Tikrinis daiktavardis; Vietovardis.
EN
Anthroponym; Balts; Belorussian; Lexis; Lithuania; Lithuanian; Lithuanian history; Proper name; Slavs; Toponym.
Summary / Abstract:

LTKnygoje, remiantis kalbos mokslo duomenimis, įrodomas pseudomokslinių teorijų apie lietuvių tautos ir valstybės kilmę bei susidarymą nepagrįstumas. Knyga sumanyta kaip su senąja Lietuvos valstybe susijusių keturiasdešimties svarbiausių mįslių įminimas. Ją išprovokavo pastarųjų metų ginčai tarp lietuvių ir baltarusių (gudų) istorikų dėl Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos kilmės, kuriuose svarbos neretai įgyja kalbos mokslo dalykai. Nekalbininkų samprotavimuose nemokšiškai vartojami terminai baltai, vakarų baltai, rytų baltai. Neteisingai aiškinama šaltiniuose esamų vietovardžių ir asmenvardžių kilmė. Šalia rimtų mokslinių tyrimų nuolat pasirodo nemaža pseudomokslinių darbų, kuriuose išvados daromos vien iš panašiai skambančių vardų ir bendrinių žodžių. Visa tai veda prie šiurkščių klaidų aiškinant istorijos dalykus. Knygoje, remiantis kalbotyros mokslu, aprašoma Lietuvos valstybės ir valstybingumo raida. Studija pradedama pasakojimais apie baltus, jų kalbą, santykius su kaimynais, aprašoma baltų kultūra. Atskiruose skyriuose aptariami prūsai ir jotvingiai, siekiama atsakyti į klausimą, kas sieja baltus su slavais. Knygos dalis skiriama lietuvių kilmei pagrįsti, skirtingoms Lietuvos vardo etimologijoms aptarti. Apžvelgiama senovės lietuvių materialioji ir dvasinė kultūra bei gyvensena. Antrojoje studijos pusėje nagrinėjami Lietuvos valstybės pradžios, lietuvių krikšto klausimai, analizuojami vietovardžiai ir asmenvardžiai. Aptariami kalbiniai Lietuvių tautos ir Lietuvos valstybes sunykimo veiksniai: visuomenės sulenkėjimas, rusifikacija ir gudėjimas, germanizacija.

ENBased on scientific data, the book proves the weakness of pseudo-scientific theories about the origin and formation of the Lithuanian nation and state. The book was intended at revealing forty most important riddles related to the ancient state of Lithuania. It was encouraged by the recent disputed between Lithuanian and Belorussian historians on the origin of the Grand Duchy of Lithuania where linguistic aspects sometimes become very important. Non linguists usually misuse the terms “the Balts”, “the western Balts” and “the Eastern Balts”. The origin of names of places and people are wrongly interpreted. Along with serious scientific research, a great deal of pseudoscientific works, where conclusions are based on names and generic words with similar sounding, emerge. All this leads to serious mistakes when interpreting history. The book is based in the science of linguistics and describes the development of the state and statehood of Lithuania. The study is opened with narratives about the Balts, their language and relations with neighbours. Their culture is also described. Separate sections are devoted to Prussians and Yotvingians. It also seeks to establish the link between the Balts and the Slavs. A part of the book is devoted to the justification of the origin of Lithuanians and to the discussion of the etymology of the name of Lithuania. Material and spiritual culture and life style of ancient Lithuanians are reviewed. The second half of the study analyses the issues related to the birth of the state of Lithuania, the Christening of Lithuania as well as its names of places and personal names. Linguistic factors determining the decline of the Lithuanian nation and the state of Lithuania are discussed: public polonization, russification and germanisation.

ISBN:
9785420016855
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28542
Updated:
2021-01-26 21:10:08
Metrics:
Views: 18
Export: