Vietovės "įliteratūrinimas" : Biržai ir Biržų kraštas eilėraščiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietovės "įliteratūrinimas": Biržai ir Biržų kraštas eilėraščiuose
Alternative Title:
Making the locality literary: Biržai and Biržai region in poems
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2009, t. 9, p. 130-143
Keywords:
LT
vietos literatūra; literatūrinė topografija; Literatūra; Biržai; Biržų kraštas; identifikacija; "įliteratūrinimas".
EN
Literature of place; literary topography; Lithuanian literature; literature of place; Biržai; Biržai region; identification; "making literature".
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kaip konkretus vietovės "įliteratūrinimo" pavyzdys analizuojami eilėraščiai apie Biržus ir Biržų kraštą, publikuoti knygoje "Poezijos sparno paliesti". Metodologiniai analizės principai orientuojami į Barrio Lopezo vietos literatūros studijas ir į tai, ką Gastonas Bachelardas vadina topoanalizė, pažymėta topofilijos ženklu. Knyga "Poezijos sparno paliesti" parengta ir išleista pačios Biržų bendruomenės iniciatyva. Jos rengėjų pasirinkta strategija optimaliai atitinka ir išreiškia poeziją skaitančios vietos bendruomenės lūkesčius. Strategijos esmė: "vietovardinis" eilėraščių atrankos principas, ignoruojama estetinė eilėraščių vertė, kultūrinės-šviečiamosios knygos leidimo intencijos, kurios numato jos adresato specifiką, reikmes. Knygoje išryškėja įvairūs biržietiškos poetinės (savi)identifikacijos pavidalai: biržietiškumas tapatinamas su šiaurietiškumu, aukštaitiškumu, "palatviškumu", su į dabartį įsirašiusia sėlių genties praeitimi, aludarystės ir alaus vartojimo tradicijomis, geologiniais regiono ypatumais ir t. t. Erdvinis tekstų matmens epicentras eilėraščiuose be paties Biržų miesto yra tapę Širvėnos ežeras, Apaščios, Agluonos upės, o istorinio matmens - Radvilų giminė ir jiems priklausiusi Biržų pilis. Sumanyta ir sudaryta kaip poetinis mentalinis žemėlapis, knyga "Poezijos sparno paliesti" atlieka ne tik Biržų, Biržų krašto "įliteratūrinimo" funkcijas, bet ir jų, daugybės atskirų jų vietų topofilinio "įcentrinimo", pavertimo "Lietuvos / žemės / pasaulio... viduriu, centru" funkcijas.

ENPoems about Biržai and Biržai Region published in the book "Poezijos sparno paliesti" (2008) (in English - "Touched by a Wing of Poetry") are analyzed in this article as a concrete example of making the locality literary. Methodological principles of analysis are oriented to Barri Lopez's studies of the literature of place and to that, what Gaston Bachelard names topoanalysis, marked with a sign of topophilia. The book "Poezijos sparno paliesti" was prepared and published on Biržai community initiative. The strategy chosen by the compilers of the book optimally matches and expresses expectations of the local reading poetry community. The essence of the strategy is: a "place-name" principal of sampling poems, ignored esthetical value of poems, cultural- educational book publishing intentions, which predict the particularity and needs of its addressee. Various shapes of Biržai poetical (self) identification show up in the book: being "Biržai-spirited" is identified to northern ness, to being "aukstaičiai-spirited", to being "by- Latvian-spirited", with entering the presence Sėliai tribe past, brewery and beer usage traditions, geological regional peculiarities and etc. In the poems, besides Biržai town itself, Lake Širvėna, the rivers Apasčia and Agluona have become a spatial text dimension epicentre, and the Radvilai with their Biržai Castle - a historical dimension. Contrived and constructed like a poetical Mental Map, the book "Poezijos sparno paliesti" performs not only functions of making Biržai and Biržai Region "literary", but also functions of topophilial "encetrement", making Biržai and Biržai Region "Lithuania's/ the Earth's/the world's... middle, centre". [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21876
Updated:
2018-12-17 12:29:51
Metrics:
Views: 12    Downloads: 8
Export: