Dar vienas nežinotas lietuviškas XIX a. vidurio plakatas: "Spasabas pasylecawoima Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa" (1848)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dar vienas nežinotas lietuviškas XIX a. vidurio plakatas: "Spasabas pasylecawoima Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa" (1848)
Alternative Title:
Unknown Lithuanian religious poster of the middle of the 19th century: "The manner of commitment to the Holiest Heart of Lord Jesus in the Fraternity of the Sweetest Heart of Christ"
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2018, t. 20, p. 331-344
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kalbinės ypatybės; Plakatas; Rašyba; Rengėjas; Tarmė; XIX a. vidurio lietuviški spaudiniai; Dialect; Linguistic features; Orthography; Poster; Publisher; XIX a.Mid Lithuanian printed matter.
Keywords:
LT
Kalbinės ypatybės; Plakatas; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Rengėjas; Spauda / Press; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Dialect; Linguistic features; Poster; Publisher; XIX a.Mid Lithuanian printed matter.
Summary / Abstract:

LTArchivum Lithuanicum 17-ame tome (2015) publikuoti trys Čikagos Newberry bibliotekoje saugomi lietuviški XIX a. plakatai: Roźanczius apej Szwencziausiejen Pana Marija yr Pona Jezusa ([1859]), Szkaplerius Szwencziausios Panos ([1859]) ir Błagasłowieimas Dwasiszkasis namun ([185?])1. 2017 m. pavasarį Giedrius Subačius Kretingos Viešpaties apreiškimo (pranciškonų) vienuolyno rankraštyne rado dar vieną iki šiol nežinotą plakatą Spasabas pasylecawoima Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa – jis Lietuvos bibliografijoje nefiksuotas. Plakato antraštėje nurodyta, kad tai Jėzaus Kristaus Širdies brolijos dokumentas. Nuo XVIII a. pabaigos įvairių religinių brolijų taisyklės, maldos, įsirašiusiųjų pasižadėjimai būdavo spausdinami viename lape4, tačiau išlikusių jų nėra daug. LB I įtrauktas Švenčiausios Jėzaus Širdies brolijos Rozalime spaudinys Spasabas pasilecawoima Szwęciausey Sirdiej Jezusa Broctwoy Saldziauses Sirdies Iezusa Bażnicio Parafiałno Rozolina, manoma, išleistas prieš 1844 m. Tačiau jis kitokio formato: tai ne plakatas, o 4 puslapių lankstinys; spausdinimo vieta nenurodyta. [...]. [Iš straipsnio, p. 331]

ENThe Kvėdarna Parish (Šilalė District) Poster of Jesus Christ Heart Fraternity SPASABAS PASYLECAWOIMA SZWĘCZIAUSE SZYRDEY PONA JEZUSA Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa (The Manner of Commitment to the Holiest Heart of Lord Jesus in the Fraternity of the Sweetest Heart of Christ) preserved in the archive of the Kretinga Franciscan monastery was not recorded in the Lithuanian Bibliography. The Poster was published in Vilnius by the printer Abromas Dvorčius (most probably in 1848). Until now, the activity of this fraternity in Kvėdarna has not been recorded either. A similar document of that fraternity in another parish (Rozalimas parish) had been printed four years earlier, in 1844, and has survived till now. A comparison of the two documents (from Rozalimas and Kvėdarna) uncovers significant textual differences. Even if their structures are comparable (they both contain a part of commitment to the fraternity and both list obligations and indulgences), the remaining content and the linguistic features differ substantially. The documents must have been prepared by different persons. The dialectal peculiarities of the Kvėdarna Poster suggest that it must have been prepared by a southern Samogitian (from the southern part of the Lithuanian Lowlands). [From the publication]

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77980
Updated:
2019-06-25 15:07:58
Metrics:
Views: 27    Downloads: 6
Export: