The Names of habitation places of Polish-Lithuanian Tatars

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Names of habitation places of Polish-Lithuanian Tatars
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daryba; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Etimologija; Kalbų kontaktai; Kilmė; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Oikonimai; Tiurkų kalbos; Toponimai; Totoriai; Vietovardžiai; Derivation; Etymology; Langauge contacts; Oikonyms; Origin; Place names; Polish Kingdom; Tatars; Toponyms; Turkic languages; Word formation.
Keywords:
LT
Kalbų kontaktai / Language contacts; Kilmė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Tiurkų kalbos; Totoriai / Tatars; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
EN
Langauge contacts; Oikonyms; Origin; Place names; Polish Kingdom; Turkic languages.
Summary / Abstract:

LTPriešingai gausiam asmenvardžių palikimui turkiškos kilmės vietovardžių, siejamų su Lietuvos-Lenkijos totoriais, reta. Susidaro įspūdis, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o vėliau – Lenkijos karalystės totoriai daugiausia perėmė jau egzistavusius oikonimus. Randami tik keturi vietovardžiai – Kovnovary, Kozokłary (Kozioklary), Molary, Kyrklary – sudaryti vadovaujantis turkų kalbos žodžių darybos taisyklėmis. Galima būtų daryti prielaidą, kad greta egzistavusių vietovardžių totoriai dar paraleliai vartojo ir savuosius turkiškus mikrotoponimus, bet jokių tokio fakto įrodymų nėra. Lietuvos-Lenkijos totorių antropotoponimų, padarytų iš turkiškų asmenvardžių su slaviškomis priesagomis, yra labai daug, tačiau šie antrinės kilmės išvestiniai žodžiai negali būti traktuojami kaip turkiškos kilmės vietovardžiai, nepaisant to, jog jų kamienas turkiškas. Vis dėlto, kaip galimas onomastikos objektas, jie aptariami straipsnyje. Taip pat pristatomos kelios mintys apie galimas Vokės upės vardo sąsajas su turkų kalba. Pirmasis Lietuvos-Lenkijos totorių vietovardžius sistemiškai ir išsamiai aprašė Kryczyńskis. Jis įvardino straipsnyje aptariamus turkiškos kilmės vietovardžius Vilniaus ir Vokės apylinkėse – seniausiose Lietuvos totorių gyvenamosiose vietovėse, taip pat paminėjo egzistuojantį turkišką totorių kaimo Kleko apylinkėse vardą – Orda.

ENUnlike the vast heritage of personal names, the number of places of names related with tartars of Lithuania and Poland is scarce. One gets an impression that tartars of the Grand Duchy of Lithuania, and later of the Kingdom of Poland, absorbed the previously existing place names. There are only four names of places, i.e. Kovnovary, Kozokłary (Kozioklary), Molary, Kyrklary, which were formed in line with the word formation rules of the Turkish language. It could be assumed that together with existing names of places, tartars used their own Turkish microtoponyms, however, no evidences of this fact exist. There are a great number of Lithuanian-Polish tartars’ anthropo-toponyms formed from Turkish personal names with Slavic suffixes; however, these derivatives of the secondary origin cannot be interpreted as names of places of Turkish origin, despite the fact that their root is Turkish. Nevertheless, they are discussed in the article as a possible subject of onomastics. The article also presents several thoughts about possible links of the name of the Vokė River with the Turkish language. The first one to systemically and extensively describe names of places of Lithuanian and Polish tartars was Kryczyński. He listed names of places of the Turkish origin in the district of Vilnius and Vokė – the oldest places inhabited by Lithuanian tartars, and he also mentioned Orda – the existing Turkish name of the tartar village in the district of Kletsk.

ISBN:
8323211981
Related Publications:
  • Lietuvos miestų vardai / Aleksandras Vanagas ; parengė spaudai Vitalija Maciejauskienė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 291 p.
  • Lithuania / Tamara Bairašauskaitė, Egdūnas Račius. Muslim Tatar minorities in the Baltic sea region / edited by Ingvar Svanberg, David Westerlund. Leiden: Brill, 2016. P. 21-45.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19515
Updated:
2022-01-06 17:35:29
Metrics:
Views: 16
Export: