Dėl miesto vardo Kaišiadorys kilmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl miesto vardo Kaišiadorys kilmės
Alternative Title:
On the origin of the town name Kaisiadorys
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2002, t. 47, p. 1-7
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vardo kilmė; Totoriškas antroponimas; The origin of the name; A Tatar antroponym.
Keywords:
LT
Totoriai / Tatars; Vardo kilmė.
EN
A Tatar antroponym; origin of the name.
Summary / Abstract:

LTLietuvos gyvenamųjų vietų vardų kilmė plačiausiai ir išsamiausiai tirta A. Vanago darbuose. Vienas iš tokių urbanonimų yra miesto vardas Kaišiadórys. Pateikiamos kelios kilmės galimybės. Urbanonimas laikomas sudurtiniu: Kaiš-ia-dórys. Antrasis jo sandas dor- vedamas iš dar- ir kildinamas iš liet. daryti ‘dirbti, gaminti‘, bet abejojama, kuri pirmojo sando šaknis - gyvosios kalbos kaiš- ar raštų kaš- yra autentiška. Pastaroji problema paliekama neišspręsta, nes nurodomos abiejų variantų kilmės galimybės: kaš- kildinama iš slavizmo kašė (krepšys), pintinė, o kaiš- iš liet. kaištis ‘volė, kamštis‘; kuolelis ar pagalys kam užkišti; durų skląstis, velkė. Manoma, kad vardas Kaišiadórys kilęs iš žmonių pavadinimo pagal profesiją *kašiadariai, t. y. kašių darytojai, dirbėjai, arba *kaišiadariai, t. y. kaiščių darytojai, dirbėjai; pastaruoju atveju dar priduriama, kad gali būti kilęs ir iš atitinkamo pravardinio asmenvardžio. Pateiktosios kilmės hipotezės lietuvių vietovardžių bendrųjų darybos, semantikos bei kilmės tendencijų kontekste atrodo gana įtikinamai, tačiau kai kurie A. Vanago nepaminėti (matyt, nežinoti) istoriniai duomenys, taip pat ir kelios kalbamojo urbanonimo lingvistinės ypatybės leidžia straipsnio autoriui manyti vardą Kaišiadórys esantį kitokios kilmės. Straipsnio autorius apžvelgia istorinius Chaišadaro Momulevičiaus ir kitų Chaišadarovičių giminės asmenų ryšių su Kaišiadorių dvaru aspektus ir konstatuoja, kad istoriškai vardo Kaišiadórys kilmės iš totorių asmenvardžio galimybė yra labai įtikima. Ši hipotezė straipsnyje analizuojama lingvistiniu aspektu.

ENThe town name Kaišiadórys was analysed as a compound form by Aleksandras Vanagas, who assumed its second component dor- to go back to dar- and to be connected with darýti .make, manufacture.; the first component would then be the Slavicism kãšė .basket. or Lith. kaĩšis .tap, plug; bolt, bar.. On these assumptions, the name Kaišiadórys would have been derived from that of a class of craftsmen, viz. *kašiadariai, "manufacturers of baskets" or *kaišiadariai, "manufacturers of plugs, bolts". Certain historical data, not mentioned by Vanagas and evidently unknown to him, as well as certain linguistic features of the town name Kaišiadórys suggest that it could have been derived from a Tatar anthroponym *Chaišadaras, *Choišadaras rather than from an appellative. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16050
Updated:
2018-12-17 11:01:43
Metrics:
Views: 25    Downloads: 4
Export: