Baltų kalbos: lyginamoji istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų kalbos: lyginamoji istorija
Editors:
Zabulis, Henrikas, vertimas [trl]
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000.
Pages:
538 p
Series:
Kalbos ugdymo programa
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Pratarmė lietuviškajam leidimui — Sutrumpinimai — Baltija ir lingvistinė priešistorė: Terminų klausimai; Baltų priešistorinis geolingvistinis paplitimas; Baltų kalbos ir tautos antikos šaltiniuose; Apibendrinamosios hipotezės — Baltų kalbinės vienybės bruožai: Fonologinės charakteristikos; Morfologinės charakteristikos; Sintaksinės charakteristikos; Frazeologija; Onomastika — Kalbinis kontekstas: Baltiškasis slavų ir germanų kontekstas; Baltiškasis Pabaltijo ir Pavolgio finų kontekstas; Pontobaltiškasis regionas; Tolimasis kontekstas — Baltų arealas tarp Baltia pagana ir Baltia christiana: Rytų baltų kalbinis skilimas; Socialinė-kultūrinė baltų situacija apie tūkstantuosius metus; Nuo pagonybės prie krikščionybės — „Mažosios“ baltų kalbos: Išnykusios baltų kalbos; Kuršių kalba; Jotvingių kalba; Galindų kalba; Sėlių kalba; Žiemgalių kalba — Prūsų kalba ir prūsai: Prūsų kalba; Prūsų kalbos tekstai (Corpus); Gramatikos faktai — Baltų kalbos katalikybės ir reformacijos metais: Daugiakalbystė ir interferencija; Pirmieji baltiški tekstai ir lingvistinė istoriografija; Gramatikos faktai — Tautinis atgimimas, nepriklausomybė ir sovietizacija baltų kalbų areale: Tautinio atgimimo procesas ir baltų kalbų arealas; Pokyčiai baltų kalbose; Baltų kalbos tarybiniais laikais — Baltų kalbos ir naujoji nepriklausomybė. Baltia autochtona ir Baltia immigrata: Kalbinio identiteto stiprėjimas; Pabaltijo išeivių kalbos fazės; Apie būsimąją baltų kalbų raidą — Tekstai: Prūsų kalbos tekstai; Lietuvių kalbos tekstai; Latvių kalbos tekstai — Priedai: Baltistikos kultūra ir neišmanymas Italijoje; Bibliografijos prasminis orientyras — Cituotų darbų bibliografija — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Baltai / Balts; Baltų kalbos / Baltic languages.
Reviews:
Other Editions:
  • Baltų kalbų lyginamoji istorija / Pietro Umberto Dini. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2019. 847 p
  • Lingue baltiche / Pietro U. Dini. Firenze : La nuova Italia, 1997. XXII, 531 p
  • Foundations of Baltic languages / Pietro U. Dini ; english translation by Milda B. Richardson, Robert E. Richardson. Vilnius : Eugrimas, 2014. 725 p
  • Балтийские языки / Пьетро У. Дини ; под редакцией и с предисловим В.Н. Топорова ; [перевод: А.В. Топорова]. Москва : ОГИ, 2002. 542 p
  • Baltu valodas / Pjetro Umberto Dini ; no itāliešu valodas tulkojusi Dace Meiere. Rīga : J. Rozes apg., 2000. 574 p
Summary / Abstract:

LTVieno iš žymiausių šiuolaikinių italų baltistų veikale apžvelgiama diachroninė baltų kalbų raida nuo seniausių laikų iki dabarties. Nagrinėjami gyvų ir jau mirusių baltų kalbų tarpusavio ryšiai bei sąsajos su kitomis kalbomis, pateikiamos savitos istorinių įvykių interpretacijos, išryškinamas bendras kultūrinis fonas, politinės epochų realijos. Tai panoraminis baltų filologijos ir jos istorijos veikalas, kuriame apibendrinti daugybės įvairių kartų mokslininkų – kalbininkų, archeologų, istorikų, etnologų, mitologų – tyrimai. Knygą papildo išsami bibliografija.Reikšminiai žodžiai: Baltai; Baltų kalbų istorija; Sociolingvistika; Baltistika Italijoje; Balts; History of Baltic languages; Sociolinguistics; Baltistics in Italy.

ENThe study of one of the most prominent contemporary Italian Baltic linguists overviews the diachronic development of Baltic languages from the oldest times until present. It examines mutual relations between existing and dead Baltic languages and their connections with other languages, presents distinctive interpretations of historical events, points out a general cultural background and political realia of epochs. It is a panoramic study of Baltic philology and its history, which generalises the researches of many scientists of different generations – linguists, archaeologists, historians, ethnologists and mythologists. The book also contains an extensive bibliography.

ISBN:
5420014440; 9785420018156; 8822128036; 9786094372636; 5942820465; 9984623963
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11923
Updated:
2022-04-05 09:07:00
Metrics:
Views: 192    Downloads: 41
Export: