Tauragnų apylinkių gyventojų pavardės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tauragnų apylinkių gyventojų pavardės
Alternative Title:
Surnames of residents of the Tauragnai area
In the Book:
Tauragnai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2005. P. 1063-1113. (Lietuvos valsčiai ; kn. 12)
Keywords:
LT
Linkmenys; Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Tauragnų 1731 m. ir 1792 m. inventoriaus, 1923 m. valsčiaus kaimų ir 2000 m. seniūnijos kaimų sąrašais pateikiamos, lyginamos ir nagrinėjamos gyventojų pavardės. Taip pat naudojamasi 1554 m. ir 1636 m. Linkmenų apylinkių, kurių dalis dabar priklauso Tauragnų seniūnijai, sąrašais. Lyginant visuose šiuose sąrašuose ir LPŽ nurodytas pavardes, nustatomos vietinės tauragniškių pavardės. Dar nuo 1554 m. šiose apylinkėse gyvena Bajarūnų, Budreikų, Kirdeikių, Motiejūnų, Pošiūnų, Šapokų, Vaitiekėnų, Žadaikų ir kt. palikuonys. Kilmės požiūriu beveik pusė (130) iš nustatytų vietinių 268 tauragniškių pavardžių yra apeliatyvinės kilmės, beveik trečdalis (84) – krikštavardinės, nedaug (17) – senosios baltiškos dvikamienės. Lietuvių kalbos dirvoje yra susiformavusi daugiau kaip pusė (153) tauragniškių pavardžių. Darybos požiūriu vyrauja pavardės be tėvavardinių priesagų (152), su lietuviškomis tėvavardinėmis priesagomis yra septintadalis iš priesagėtų pavardžių - 37 (dažniausios yra –ėnas ir –ūnas), beveik ketvirtadalis priesagėtųjų – 60 – turi nelietuviškas tėvavardines priesagas (dažniausiai –auskas). Nelietuviškų pavardžių rasta 19. Dažniausios dabartinės vietinės tauragniškių pavardės yra Musteikis (50 šeimų), Šinkūnas (49) (labai panašią Šimkūno pavardę turi dar 8 šeimos), Grašys (42), Šuminas (31), Stundžia (30), Vaišnoras (27), Jackūnas (25), Kučinskas (22). Populiariausi vyriški vardai 2000 m. sąraše yra Jonas (84), Antanas (57), moteriški – Ona (65), Veronika (61). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tauragnų apylinkės; Pavardės; Kilmė; Daryba; Environs of Tauragnai; Family name; Etymology; Wor-formation.

ENThis article analyses and compares surnames of residents of the Tauragnai area based on census data for Tauragnai for 1731 and 1792, County data for 1923 and Local Government Area data for 2000. Also used are lists of residents from 1554 and 1636 from the Linkmenai area, part of which now belongs to the Tauragnai Local Government Area. A comparison of the names shown on all these lists and in the LPŽ enables us to identify typical Tauragnai area surnames. As far back as 1554 there were people in the area with the surnames Bajarūnas, Budreika, Kirdeikis, Motiejūnas, Pošiūnas, Šapoka, Vaitiekėnas, Žadaika and others. In terms of origin, about half (130) of the 268 identified typical Tauragnai area surnames are of appellative origin; almost one third (84) are derived from Christian names, and a minority (17) are old Baltic names of the two-root type. More than half of the typical Tauragnai area surnames (153) have been shaped by Lithuanian linguistic resources. From a derivational (word structure) point of view, the most common are surnames without patronymic suffixes (152). Of those names that do have suffixes, one seventh (37) are Lithuanian patronymic suffixes (most frequently –ėnas and –ūnas). Almost one quarter of the surnames with suffixes (60) have non-Lithuanian patronymic suffixes (mostly –auskas). Nineteen non-Lithuanian surnames were on the list. The most frequent contemporary Tauragnai area surnames are Musteikis (50 families), Šinkūnas (49) (another 8 families have the very similar surname Šimkūnas), Grašys (42), Šuminas (31), Stundžia (30), Vaišnoras (27), Jackūnas (25) and Kučinskas (22). The most popular men’s forenames in 2000 were Jonas (84) and Antanas (57); and for women Ona (65) and Veronika (61).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3958
Updated:
2020-11-19 20:49:01
Metrics:
Views: 99    Downloads: 9
Export: