Language planning and personal naming in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Language planning and personal naming in Lithuania
In the Journal:
Current issues in language planning . 2007, Vol. 8, No. 3, p. 422-436
Keywords:
LT
Asmenvardžiai; Kalbos planavimas; Kalbos sandaros planavimas; Pavardės; Požiūriai į kalbos vartojimą; Vardai; Įvardijimas
EN
Corpus planing; Corpus planning; Language attitudes; Language planing; Language planning; Naming; Naming,; Personal names; Surnames
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas lietuvių kalbos planavimo ir norminimo, asmenų įvardijimo standartizacijos tendencijos po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. Pirmiausia pateikiama istorinė lietuviškų vardų raidos apžvalga, atskleidžiamos svetimų kalbų įtakos asmenų įvardijimų formavimuisi. Aptariama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, kuri atsakinga už valstybinį kalbos planavimą ir norminimą, veikla. Straipsnyje aptariamas tradicinis moterų pavardžių darybos modelis; jis lyginamas su naująja įvardijimų alternatyva, aiškinamasi, kaip šie modeliai atspindi moterų šeimyninę padėtį. Dėmesys skiriamas svetimų kalbų vardų rašybos ir tarimo norminimui, jų vartosenos aptarimui skirtingo pobūdžio tekstuose. Asmenų įvardijimų sistema radosi XVI a. ir išliko iki mūsų dienų. Ji pasižymi įvairiais archajiniais elementais, senųjų indoeuropietiškos kilmės bei krikščioniškų vardų, pritaikytų lietuvių kalbos struktūrai, vartosena bei skirtingomis vyrų ir moterų pavardėmis. Aptariama kitų kalbų, ypač slavų, įtaka, kuri per kelis amžius paliko savo žymę – slaviškas pavardžių priesagas ir galūnes – lietuvių kalbos asmenų įvardijimų darybos sistemoje. Apžvelgiami modernizacijos iššūkiai nusistovėjusiai lietuvių kalbos asmenų įvardijimų tvarkai: atkreipiamas dėmesys į tradicinių moterų pavardžių, sudaromų su priesagomis, rodančiomis jų šeimyninę padėtį, diskriminacinį pobūdį, užsieniečių vardų ir pavardžių reglamentavimą, jų pritaikymą prie lietuvių kalbos sistemos. Teigiama, kad sunkiausia atrasti pusiausvyrą ir kompromisą tarp šiuolaikinių tendencijų ir tradicinių, grynos kalbos nuostatų.

ENThis paper deals with the issues of language planning and naming in Lithuania since the restoration of independence in 1990. The aim of the paper is to analyse the challenges of corpus planning with the focus on the use and standardisation of personal names. The paper first presents the historical context of the formation of names in Lithuania and then discusses the influence of other languages on the formation and structure of personal names. Also surveyed in the paper is the work on standardisation and usage of proper names carried out by the State Commission of the Lithuanian Language, which is the key state institution responsible for language status and corpus planning and which takes decisions on standard Lithuanian usage. The paper then looks at the traditional model and the new alternative model of women’s surnames and the way these models reflect marital status. Finally, regulations on the spelling of foreign names in different types of texts are given, followed by a short summary of research on attitudes towards foreign names. [text from author]

ISSN:
1466-4208
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37112
Updated:
2017-10-14 09:14:59
Metrics:
Views: 8