Language politics and practices in the Baltic States

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Language politics and practices in the Baltic States
Publication Data:
Tallinn : Tallinn University Press, 2009
Pages:
164 p.
Notes:
Atsp. iš: Current issues language planning. - 2007, Vol. 8, No. 4. Bibliografija.
Keywords:
LT
Estija; Latvija; kalbos politika; mažumos; nacionalinės kalbos; kalbų mokymas; kalbų politika; valstybinė kalba
EN
Estonia; Latvia; language policy; minorities; national languages; language education
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiama trijų Baltijos šalių, Estijos, Latvijos ir Lietuvos, kalbinės situacijos apžvalga. Čia analizuojamos naujausios Baltijos šalių kalbų politikos permainos, sąmoningai įvykdytos atkūrus nepriklausomybę šiose šalyse, t ų permainų pobūdis, jų sukeltas pasipriešinimas ir lingvistinės, politinės bei socialinės tokios politikos pasekmės tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Pirmiausia knygoje pristatomas bendras istorinis fonas, parodantis kontekstą ir išryškinantis kalbų politikos Baltijos šalyse problemas, toliau atskleidžiamos pastangos panaikinti svarbiausius sovietinės kalbų politikos aspektus ir iš naujo įtvirtinti nacionalines kalbas. Dabartinės kalbinės situacijos nagrinėjimas apima ir dvikalbystės bei daugiakalbystės reiškinius ir kalbų vartojimą daugiatautėje Baltijos šalių aplinkoje. Ypatingas dėmesys skiriamas kalbų mokymui skirtingoje edukacinėje aplinkoje, kalbų mokėjimo tikrinimo ir vertinimo metodikai. Toliau diskutuojama apie nuostatas dėl kalbų vartojimo, standartizavimo, testavimo, kalbų ir kalbinių atmainų. Galiausiai monografijoje analizuojama mokslinė Baltijos šalių kalbų politikos problemų traktuotė ir įvertinama, kaip Baltijos šalys prisideda prie bendro kalbų politikos ir jos kompleksiškumo suvokimo. [Iš leidinio]

ENThis monograph provides an overview of the language situation in the three Baltic countries: Estonia, Latvia and Lithuania. It examines the recent change in language regimes that the Baltic States have deliberately brought about since the restitution of their independence, the nature of these changes, the opposition they have engendered and the linguistic, political and social consequences of these policies, both locally and internationally. First, an overview is provided on the historical background to contextualise and present language policy issues in the Baltic. Then attempts to overturn major aspects of Soviet language policy and to re-institute the national language are highlighted. Aspects of the current language situation covered include a special focus on bilingual and multilingual language use in the Baltic multiethnic settings. Detailed attention is also paid to language provision in the diverging educational settings, as well as to methods of assessment. This is followed by a discussion of attitudes to language use, standardisation, testing, languages and language variants. In conclusion the scholarly treatment of Baltic language policy issues is examined, concluding with an evaluation of the contribution of the Baltic States to our overall understandings of language policy and its complexities. [From the publication]

ISBN:
9789985586297
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20467
Updated:
2020-02-13 20:29:02
Metrics:
Views: 9