"Baltijos regiono" terminas ir jo transformacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Baltijos regiono" terminas ir jo transformacija
Alternative Title:
Transition of "Baltic region” definition
In the Journal:
Politikos mokslų almanachas. 2010, [T.] 7, p. 65-90
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltija; Baltijos jūra; Baltijos regionas; Geopolitika; Regionas; Sąvoka; Terminas; Baltic; Baltic Sea; Baltic region; Concept; Definition; Geopolitical; Region; The Baltic; The baltic sea.
Keywords:
LT
Baltija; Baltijos jūra; Geopolitika; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Sąvoka.
EN
Baltic region; Baltic Sea; Baltic; Concept; Definition; Geopolitical; Region.
Summary / Abstract:

LTBaltijos regioną kaip geopolitinį terminą šiandien apibūdinti itin sudėtinga, nes jis yra skirtingai suprantamas atskirų sričių specialistų. Kiekvienas terminą pateikia vis kitokia savo interpretacijos forma. Norint pažinti šios sąvokos įvairialypiškumo sampratą, reiktų retrospektyviai pažvelgti į termino atsiradimo ir jo transformacijos kitimą per laiką, akcentuojant jo vartojimo ir tapataus supratimo periodiškumą. Einant šiuo keliu itin svarbi pasidaro aiškinamoji atskirų Baltijos regiono dedamųjų: Baltijos ir regiono žodžių reikšmė. Giliau pažvelgus į sąvokos dalis, aiškiai matyti, kad labiausiai akcentuotina ašinės termino dalies žodžio Baltija etimologija ir jo svarba pačiai sąvokai. Istorinių bei politinių įvykių kontekste Baltijos regiono apibrėžtis kito, ir būtent tokia situacija leido susidaryti nevienareikšmiam termino suvokimui, kartais nė neatspindinčiam skirtinguose laiko tarpsniuose vis kitaip suvokiamą jo aiškinimą, bet prisirišant prie ankstesnės sampratos, paliekant neaiškumą jo savalaikiam vartojime. Straipsnyje bandoma struktūruotai atskirti ir paaiškinti termino geopolitinę sampratą, jo vartojimą bei kitimą politinių įvykių kontekste, kartu brėžiant jo vartojimo ateities gaires, nepamirštant paaiškinti atskirų jų dedamųjų atsiradimo priežasčių. [Iš leidinio]

ENCharacterisation of the Baltic region as geopolitical term today is particularly difficult, as it is understood differently by professionals in various fields. Each one presents this term with a different form of interpretation. In order to understand the universal concept of the term, one must take a retrospective view on the origin of the terms and its transformation over time, with a focus on the periodical nature of its use and identical understanding. This path especially relies on the comparative meaning of separate components of the Baltic region, including words Baltic and region. Deeper study of the components shows that the etymology of the pivotal part of the word Baltic and its importance to the term should be stressed primarily. In the context of historical and political events, the definition of the Baltic region underwent changes and it was this situation that accounts for formation of the ambiguous term, which sometimes fails to reflect ever changing interpretation in different time periods, yet keeps to the previous concept and retains obscurity in the modern use. The article seeks to provide structured separation and clarification of geopolitical concept of the term, its use and change in the context of political events, also stressing the guidelines for the future use, without forgetting clarification of reasons behind individual components.

ISSN:
2029-0225; 2335-7185
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31147
Updated:
2018-12-17 12:53:27
Metrics:
Views: 21    Downloads: 6
Export: