Bendroji baltų kalbų leksika : šaknies morfonologijos skirtumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendroji baltų kalbų leksika: šaknies morfonologijos skirtumai
Alternative Title:
Common Baltic vocabulary: differences in root morphonology
In the Journal:
Res humanitariae. 2007, t. 2, p. 103-120
Keywords:
LT
Balsių kaita; Baltų kalbos; Daiktavardžiai; Daryba; Morfonologija; Onomastika; Semantika; Veiksmažodžiai; Vokalizmas; Šaknis.
EN
Baltic languages; Morphonology; Nouns; Onomastics; Root apophony; Semantics; Verbs; Vocalism; Vowel gradation; Word formation; Word-formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami bendrosios baltų kalbų leksikos šaknies morfonologijos skirtumai pagal vokalizmo skirtumų pobūdį – aR / eR, a / e. Siekiama verifikuoti keletą tradicinių interpretacijų dėl rytų ir vakarų baltų vokalizmo nesutapimų, kurie aiškinami įvairiam – baltų kalbų fonetikos raidos, rytų baltų dvibalsio ie kilmės, darybos kategorijos, veiksmažodžio kategorinės semantikos, indoeuropietiškojo perfekto refleksų – kontekste. Apeliatyvinė baltų kalbų leksika papildoma onomastine. Daugiausia morfologijos skirtumų užfiksuota daiktavardžių sistemoje, veiksmažodžių – daug mažiau. Baltų kalbų apeliatyvinė leksika pildytina onomastine, kuri gali liudyti kitus morfologijos variantus. Baltų kalbų daiktavardžių vokalizmo skirtumai aiškintini dvejopai – fonetiniais prūsų kalbos ypatumais ir darybine balsių kaita. Dažnu atveju baltų kalbose ir tarmėse aptinkami darinių variantai su a ir su e eilės vokalizmu. Vakarų ir rytų baltų kalbų bei tarmių apofonijos skirtumai aiškintini vieno iš dviejų darybinių modelių (su balsių kaita ir be balsių kaitos) įsigalėjimu. Šį procesą lydėjo daugelis reiškinių: analogija, semantikos diferenciacija, fonetiniai dalykai ir pan. Baltų kalbų veiksmažodžių vokalizmo skirtumai dažniau susiję su apofonija, kai kurie – fonetinės prigimties. Šakninių veiksmažodžių vokalizmo skirtumai kildintini iš kaitybinės apofonijos, kuri baltų epochoje buvo perinterpretuota. Šakninių veiksmažodžių a eilės vokalizmą vertėtų tirti kaip atskirą nevienalytį reiškinį. Priesaginių veiksmažodžių darybiniai modeliai gali skirtis vakarų ir rytų baltų kalbose ir tarmėse.

ENThis article analyses differences in morphonology of common Baltic vocabulary according to the character of patterns of vowel differences: aR / eR and a / e. The study attempts to verify several earlier interpretations of vocalic variations in the root which differ between the Western and Eastern Baltic languages. These differences have been explained in many ways, for example, by the development of Baltic phonology, the origin of the Eastern Bal­ tic diphthong ie, categories of word-formation, the categorical semantics of the verb, traces of the IE perfect, etc. Onomastic data supplement the appellative Baltic lexicon. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20485
Updated:
2018-12-17 12:07:20
Metrics:
Views: 10    Downloads: 7
Export: