Balsių įterpimas Vakarų Lietuvos lietuvių ir latvių (kuršininkų) tarmėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Balsių įterpimas Vakarų Lietuvos lietuvių ir latvių (kuršininkų) tarmėse
Alternative Title:
Insertion of Vowels in Lithuanian and Latvian (Kursenieki) dialects of West Lithuania
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 26, p. 139-144
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Latvių kalba; Kuršių kalba; Žiemgaliai; Kuršininkai; Anaptiksė; Įterptiniai balsiai; Redukcija; Galūnė.
Keywords:
LT
Anaptiksė; Baltų kalbos / Baltic languages; Galūnė; Kuršininkai; Kuršių kalba; Latvių kalba / Latvian language; Redukcija; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žiemgaliai.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama atskleisti dviejų reiškinių – anaptiksės ir balsių įterpimo tr, sr tipo junginiuose – pasireiškimą, priežastis ir jų tarpusavio ryšį. Ankstesnių tyrinėjimų medžiaga papildoma naujais duomenimis iš vakarų žemaičių (Saugų) ir Kuršių nerijos latvių tarmių. Siekiama nustatyti senųjų baltų kalbų reliktus ir inovacijas. Nustatyta, kad nors iš esmės abiejų balsių įterpimo reiškinių priežastis – balsingumo siekimas, tačiau genetiškai jie nesietini, nes pasireiškia skirtingose pozicijose, skirtingu laikotarpiu ir kilmės požiūriu nesusijusiuose plotuose. [Iš leidinio]

ENThe article reviews the manifestation of two phenomena—anaptyxis and vowel insertion in tr and sr compounds—as well as their causes and interrelation. Materials of previous studies are supplemented with new data from West Žemaičiai (Saugos) and Curonian Latvian dialects. It aims ascertaining relicts and innovations of old Baltic languages. It was ascertained that although the reason for both vowel insertion phenomena is the pursuit of vocalization, genetically they are not related because they are manifested in different positions, at different time, and in areas unrelated origin-wise.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/851
Updated:
2018-12-17 11:32:57
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: