Munera linguistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicata. Edenda curaverunt Józef Marcinkiewicz et Norbert Ostrowski : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Munera linguistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicata. Edenda curaverunt Józef Marcinkiewicz et Norbert Ostrowski
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica . 2002, t. 47, p. 138-147
:
Recenzuojama knyga: Munera linguistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicata / edenda curaverunt Józef Marcinkiewicz et Norbert Ostrowski Pozn XXII, 273 p., [1] portr. lap
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Jubiliejinis straipsnių rinkinys; žodžių istorija; istorinė morfologija; istorinė daryba; senųjų tekstų istorija; literatūrologija
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje recenzuojamas lenkų baltistikos puoselėtojui profesoriui Michalui Hasiukui dedikuotas straipsnių rinkinys: jis žymi serijos "Poznańskie Studia Bałtystyczne" pradžią. Be sveikinančiųjų prof. M. Hasiuką 70-mečio proga sąrašo, be sudarytos išsamios jo darbų bibliografijos, minėtame straipsnių rinkinyje dar glaustai pristatomi svarbiausi jubiliato gyvenimo, ypač mokslinės veiklos, epizodai. Šiame apraše iškeltos kelios svarbiausios M. Hasiuko mokslinių interesų kryptys - lietuvių dialektologija, fonologija bei fonetika, baltų kalbų istorija. Parengėjų stengtasi, kad ir didžioji leidinio straipsnių dalis gvildentų būtent tokių, jubiliatui artimų, sričių klausimus. Įdėta ir literatūrologinių darbų - juk M. Hasiukas, daug pastangų skyręs lituanistikai Lenkijoje, ypač Poznanėje, plėtoti (nuo 1987 metų jis vadovavo Poznanės universiteto Baltų kalbų katedrai), labai parėmė ir literatūriškąją jos pusę. Įsigilinus į leidinyje publikuotus darbus akivaizdu, jog didžiausią vietą čia užima diachroniniai baltų kalbų tyrimai. Nemaža straipsnių skirta žodžių istorijai - etimologijai, istorinei darybai, istorinei morfologijai. Leidinyje yra ir literatūrologinių darbų. Visi jie vienaip ar kitaip susiję su Lietuvos literatūra. Rinkinyje, pagerbiančiame M. Hasiuką, įdėta labai įvairių straipsnių - ir rimtų mokslinių studijų, ir kuklių apžvalgų, kurių parengėjai galbūt galėjo ir atsisakyti. Aptariamąją leidinį menkina stebėtinai nesuredaguota, pilna kalbos kultūros ir korektūros klaidų kai kurių į lietuvių kalbą išverstų (ar parašytų) straipsnių kalba (ypač literatūrologinių darbų).

ENThe article reviews the compilation, dedicated to Professor Michal Hasiuk, a Polish scholar of the Baltic languages: the publication begins the series "Poznańskie Studia Bałtystyczne". Apart from the list of persons, congratulating M. Hasiuk on the occasion of his 70th anniversary and the comprehensive bibliography of his studies, the compilation also briefly presents the most important episodes of his life and researching activities. The description highlights several most important directions of M. Hasiuk’s scientific interests, i. e. Lithuanian dialectology, phonology and phonetics and the history of the Baltic languages. The compilers strived for the majority of the articles, contained in the publication to examine the issues of the said areas. The collection also contains literature research studies, since M. Hasiuk, who dedicated a lot of attempts to development of studies of the Lithuanian language in Poland, especially in Poznan (from 1987 he headed the Department of Baltic Languages of Poznan University), greatly supported its literary part. Upon getting deep into the studies, published in the compilation it is obvious that the largest place is occupied by the diachronic studies of the Baltic languages. A good deal of articles is dedicated to history of words, i. e. etymology, historic formation and historic morphology. The publication also contains literature studies, all of which, in one way of another, are related with Lithuanian literature. The compilation contains very different articles, i. e. both serious studies and modest overviews, which could have been refused by the compilers. The publication is also downgraded by the surprisingly poor-edited language of certain articles, translated into Lithuanian (or written in Lithuanian), full of language and proof errors (this especially regards the literature researching articles).

ISBN:
8323211981
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16151
Updated:
2018-12-20 22:56:03
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: