Dėl galindų etnonimo etimologijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl galindų etnonimo etimologijos
Alternative Title:
Regarding the etymology of the ethnonym of galindai
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 24, p. 20-27
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etimologija; Hipotezė; Apeliatyvas "gelti"; Etnonimai; Galindai; Etymology; Hypotheses; Appelative gelti 'to sting'; Ethnonym galindai.
Keywords:
LT
Apeliatyvas gelti; Etnonimai; Galindai; Hipotezė; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
EN
Appelative gelti 'to sting'; Ethnonym galindai; Hypotheses.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu yra paskelbtos trys hipotezės, aiškinančios galindų etnonimo etimologiją: K. Būgos (siejama su liet. galas „pabaiga“), kurią remia V. N. Toporovas; hidroniminė J. Nalepos–V. Mažiulio (siejama su pr. gillin, liet. gilus, gelmė, galvis) ir naujausia W. P. Schmido (siejama su liet. galia, galėti ir keltų Gallia). Straipsnyje pateikiami argumentai, kuriais suabejojama pirmosiomis dviem hipotezėmis bei siūloma remtis naujausiąja įžvelgiant kad galindų etnonimas galėjęs reikšti „žudančius, karingus“ arba „stiprius, galinčius, pajėgius žudyti“ žmones, gentį (apeliatyvą kildinant iš balt. *gel- „gelti, durti, smeigti“). [Iš leidinio]

ENCurrently, there are three hypotheses put forward explaining etymology of galindai ethnonym: K. Būga’s hypothesis (connected to Lithuanian words galas "pabaiga" (ending)), it is supported by V. N. Toporovas; hydronymic hypothesis by J. Nalepa–V. Mažiulis (connected to preposition gillin, Lithuanian words gilus, gelmė, galvis (deep, depth)), and the most recent one by W. P. Schmid (connected to Lithuanian word galia, galėti (power, to be capable) and Celtic Gallia). The article provides arguments, which question the first two hypotheses and offer support to the most recent one; the author points out that galindai ethnonym could mean killing, bellicose (žudančius, karingus) or strong, capable of killing (stiprius, galinčius, pajėgius žudyti) people, a tribe (appellative is traced back to Baltic *gel- to sting, stab, stick).

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11003
Updated:
2020-04-05 21:37:55
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: