Šeimos revoliucija? : iššūkiai šeimos politikai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos revoliucija?: iššūkiai šeimos politikai
Alternative Title:
Socio-demographic background of the survey on family transformation and population policy
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003.
Pages:
387 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Demografija; Lyčių vaidmenys; Santuoka; Seimos politika; Senėjimas; Socialinė apsauga; Socialinė politika; Vaikai; Šeima; Šeimos politika; Aging; Children; Demography; Family; Family policy; Gender roles; Lithuania; Marriage; Social policy; Social protection.
Contents:
Pratarmė — Lietuvos demografinė situacija ir šeimos politika (Šeimos transformacijos ir gyventojų politikos tyrimo sociodemografinė aplinka) — Lietuvos demografinė situacija — Svarbiausi pastarųjų demografinių pokyčių bruožai — Gyventojų tarptautinė migracija XX a. pabaigoje: modelių virsmas — Šeimos transformacija: nuo tradicinio prie modernaus modelio — Gyventojų mirtingumo pokyčiai: praeities atgarsiai — Demografinių procesų pokyčių įtaka gyventojų amžiaus struktūrai: gyventojų senėjimo šuolis — Paramos šeimai politika — Lietuvos šeimos politikos sampratos specifika: pereinamojo laikotarpio variacijos — Lietuvos šeimos politikos plėtra XX a. paskutiniame dešimtmetyje — Paramos šeimai, auginančiai vaikus, priemonių sistema Lietuvoje — Tyrimo trumpas aprašymas — Šeima ir visuomenė: transformacijų iššūkiai — Šeima ir vaikai: vertinimai ir lūkesčiai — Šeimos transformacija: požymių ir priežasčių vertinimas — Vaikai: nuo kiekybinių dimensijų iki vaiko kaip vertybės — Šeima kaip vertybė — Šeima: vyro ir moters vaidmenys — Moteris ir vyras: šeima, vaikai, darbas, lyčių vaidmenys — Pora, santuoka, lytis: tarpasmeninių santykių perspektyva — Pagyvenusių žmonių vaidmuo šeimoje ir visuomenėje — Senatvės samprata — Požiūris į pagyvenusius žmones — Ar gyventojų senėjimas - blogybė? —Parama šeimai, auginančiai vaikus: vertinimai ir lūkesčiai — Paramos šeimai sistema: vertinimai ir tikėtini rezultatai — Vaiko auginimo atostogų vertinimas — Pašalpų šeimai vertinimas — Vaiko pašalpos poreikio vertinimas — Šeima, vaikai, darbas: derinimo problema — Vyriausybės vaidmuo sprendžiant šeimos ir darbo derinimo problemą — Vaikų auginimas ir darbas: prokreacinių nuostatų ir profesinių interesų derinimas — Lygios vyrų ir moterų galimybės: gyventojų lūkesčiai — Vyresnio amžiaus žmonių socialinė apsauga: darbas, pensija ir parama — Vyresnio amžiaus žmonių gerovė — Senatvės samprata socialinėje apsaugoje — Vyresnio amžiaus žmonių saugumo užtikrinimo ypatumai — Socialinė politika vyresnio amžiaus žmonėms — Paramos vyresnio amžiaus žmonėms socialinė politika: samprata, principai, lūkesčiai — Nuostatos dėl vyresnio amžiaus žmonių darbinės veiklos — Požiūris į senatvės pensijos fenomeną: išėjimas į pensiją, pensininko statusas, pensijų sistema ateityje — Vyresnio amžiaus žmonės - socialinės paramos tikslinė grupė — Socialinė parama vyresnio amžiaus žmonėms - socialinės apsaugos sistemos elementas — Socialinės paramos vyresnio amžiaus žmonėms tinklas: organizatoriai ir teikėjai — Kartų giminystės saitų glaudumas — Parama vyresnio amžiaus žmonėms ir jų globa: neformali ar formali? — Išvados — Summary — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Demografija / Demography; Senatvė / Aging; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions; Socialinė politika / Social policy; Socialinės teisės / Social rights; Šeima / Family; Vaikai / Children.
EN
Family policy; Gender roles; Marriage; Social policy; Social protection.
Summary / Abstract:

LTVykstant esminėms pastarųjų metų Lietuvos visuomenės transformacijoms, prasidėjusioms XX a. pabaigoje, iš esmės keičiasi ir šeima. Tarp ryškiausių šeimos pokyčių, prasidėjusių nuo XX a. dešimto dešimtmečio pradžios, galima paminėti šiuos: labai sumažėjo santuokų ir gimimų, santuokos ir pirmųjų vaikų gimdymas atidedamos vyresniam amžiui, gausėja porų, kurios gyvena santuokos neregistravusios, sparčiai gausėja nesantuokinių vaikų, didėja šeimų nestabilumas, silpsta ryšiai tarp kartų. Kaip šiuos ir kitus šeimos pokyčius vertina pati visuomenė? Tai išsiaiškinti yra vienas iš būdų suprasti, kiek toli yra pažengę šeimos transformacijos reiškiniai bei prognozuoti tolesnius šeimos instituto pokyčius. Siekiant tai suvokti, buvo vykdomas tarptautinis tyrimas „Gyventojų politikos vertinimas“. Šioje monografijoje publikuojami tik Lietuvoje atlikto tyrimo rezultatai. Pagrindinis dėmesys sutelktas į du raktinius šio tyrimo aspektus: 1) šeimos transformacijos reiškinių vertinimą – šeimos kaip instituto transformacijos požymių ir priežasčių, šeimos ir vaikų kaip vertybės, vyro ir moters vaidmenų šeimoje, lyčių tarpasmeninių santykių šeimoje bei pagyvenusių žmonių vaidmens šeimoje ir visuomenėje pokyčių vertinimą; 2) nuostatų ir lūkesčių dėl gyventojų politikos atsako vykstantiems pokyčiams vertinimą – paramos šeimai, auginančiai vaikus, politikos ir vyresnio amžiaus žmonių socialinės apsaugos tyrimą.

ENIn the course of major recent transformations in the Lithuanian society, which started in the late 20th century, the family also changes fundamentally. The following changes can be listed among the most obvious family changes, having emerged at the start of the 1990s: the number of marriages and the birth rate reduced considerably, marriages and the birth of the first child take place at an older age, increasingly more couples live together without marriage registration, the number of children born for unmarried parents increases, instability of families grows, links between generations weaken. What does the society think about these and other family changes? The answer to this question is one of the ways to understand how far family transformation phenomena have advanced and predict further family changes. An international research “Evaluation of Population Policy” was carried out to this end. Only the results of the research conducted in Lithuania are published in this monograph. The main focus is placed on the following two key aspects of this research: 1) evaluation of family transformation phenomena – features of and causes for transformation of the family as an institute, as well as family and children as a value, roles of a man and a woman in the family, interpersonal gender relations in the family and the change of the role of the elderly in the family and society; 2) evaluation of approaches and expectations with regard to the response of the population policy to ongoing changes – the studies of the policy on support to families with children and social security of the elderly.

ISBN:
9955531096
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18072
Updated:
2020-11-03 22:45:44
Metrics:
Views: 143
Export: