Šeimai palankios organizacijos kūrimo prielaidos Šiaulių universitete

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimai palankios organizacijos kūrimo prielaidos Šiaulių universitete
In the Journal:
Lyčių studijos ir tyrimai. 2007, 3, p. 4-26
Keywords:
LT
Darbo krūvis; Šeima; Šeimai palankios organizacijos kūrimas; Šeimos gyvenimas; Šeimos suderinimo problemos; Šeimyninio gyvenimo kokybė; Šiaulių universitetas.
EN
Family; Family life; Family life issues; Family quality of life; Family-friendly organization; Siauliai University; Work load.
Summary / Abstract:

LTMokslo leidinyje siekta išryškinti šeimai palankios organizacijos kūrimo prielaidas Šiaulių universitete. Pirmame skyriuje aptariamas gerovės valstybės ir šeimai palankios organizacijos santykis. Antrame skyriuje aptariami sėkmingi šeimai palankios politikos pavyzdžiai užsienio šalių universitetuose. Trečiame skyriuje išryškinamos šeimai palankios organizacijos kūrimo prielaidos, analizuojama teisinė situacija Lietuvoje. Ketvirtame skyriuje pateikiama tyrimo metodologija. Pirmame projekto „Šeimos planeta – šeimai palanki organizacija“ įgyvendinimo etape Šiaulių universiteto mokslininkai kokybinio ir kiekybinio tyrimų metodų pagalba ištyrė šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo kontekstą ŠU, identifikavo palankaus šeimai universiteto prielaidas (išteklius ir kliūtis), nustatė šeimai palankios studijų ir darbo vietos kriterijus. Penktame skyriuje analizuojami Šiaulių universiteto studentų apklausos rezultatai. Aptariamas bendras situacijos darbo organizacijoje vertinimas; šeimos ir darbo konfliktas ir jį sąlygojantys veiksniai; šeimos ir darbo derinimas: pasekmės ir individualių bei socialinių išteklių naudojimas; šeimos ir darbo derinimo priemonės; šeimos–darbo derinimo priemonių tobulinimas organizacijoje; studijų ir šeiminio gyvenimo derinimo konfliktas ir jį sąlygojantys veiksniai; studijų ir šeiminio gyvenimo derinimas ir kt. Septintame skyriuje analizuojami 12 pusiau struktūruoti interviu su švietimo ir socialinės politikos įvairių sričių ekspertais apie jų požiūrį į šeimos politiką Lietuvoje ir aukštojo mokslo institucijas kaip šeimai palankias organizacijas.

ENThe scientific publication seeks to point out the preconditions for the creation of a family-friendly organisation in Šiauliai University. The first chapter discusses the relation between a welfare state and a family-friendly organisation. The second chapter overviews the successful examples of family-friendly policy in foreign universities. The third part highlights the preconditions for the creation of a family-friendly organisation and analyses the legal situation in Lithuania. The fourth chapter presents research methodology. During the first stage of implementation of the project “The family planet – a family-friendly organisation”, qualitative and quantitative research methods were employed to investigate the context of reconciliation of family and professional life in the university, identified the preconditions (resources and obstacles) of a family-friendly university, and determined the criteria of a family-friendly place for studies and work. The fifth chapter analyses the results of the survey of Šiauliai University students. The subsequent part discusses the overall evaluation of the situation in a work organisation; the conflict between family and work and determinant factors; reconciliation of family and professional life: the consequences and use of individual and social resources; the measures for reconciliation of family and professional life and their improvement in an organisation; the conflict of reconciliation of studies and family life and determinant factors, etc. The seventh chapter analyses 12 semi-structured interviews with the experts of various areas of education and social policy about their attitude towards family policy in Lithuania and higher education institutions as family-friendly organisations.

ISSN:
1822-6310
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38396
Updated:
2020-09-22 19:45:06
Metrics:
Views: 23    Downloads: 4
Export: