Moterų, grįžusių darbą po vaiko priežiūros atostogų, mokymosi poreikiai ir galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų, grįžusių darbą po vaiko priežiūros atostogų, mokymosi poreikiai ir galimybės
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2010, Nr. 19, p. 146-156
Keywords:
LT
Moterys / Women; Pedagogika / Pedagogy; Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTGalimybė moteriai auginti ir prižiūrėti vaiką iki 3 metų užtikrina vaiko ir motinos psichologinių ryšių tvirtumą, tačiau tuo pat metu dėl ilgos darbo pertraukos prarandama dalis profesinių įgūdžių. Į darbą grįžusių moterų prisitaikymas prie darbo režimo, naujų reikalavimų kelia naujus iššūkius neformaliojo švietimo sistemai, kurios įtaka žinių ir gebėjimų atnaujinimo srityje yra ypač reikšminga. Straipsnyje nagrinėjama problema, iškylanti moteriai, auginančiai vaikus ir po ilgo laikotarpio grįžusiai į darbą: dalis profesinių įgūdžių būna prarasta, o jiems susigrąžinti Lietuvoje nėra sukurto mechanizmo. Atlikto tyrimo rezultatai pagrindžia teiginį, kad moterys, po vaiko priežiūros atostogų grįžusios į darbą, turi stiprų profesinių žinių ir gebėjimų atnaujinimo poreikį, tačiau sąlygos šiam poreikiui patenkinti nėra pakankamai užtikrinamos. Šiuo metu egzistuojančios neformaliojo švietimo galimybės nėra nukreiptos į moterų, auginančių vaikus, profesinės kvalifikacijos atnaujinimo poreikius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi galimybės; Mokymosi poreikiai; Moteris, grįžusi į darbą po vaiko priežiūros atostogų; Moteris, grįžusi į darbą, po vaiko priežiūros atostogų; Vaiko priežiūros atostogos; Educational capabilities; Educational capabilities, women who come back to work after maternity leave; Educational needs; Women who come back to work after maternity leave.

ENThe possibility for a women to bring up and take care of a child under 30 years old ensures firm close relations between the child and the mother, however, at the same time the mother loses her professional skills due to such a long break in her work activities. The process of adaptation of women returning to work to new work requirements challenges the system of informal education, the impact of which on the field of knowledge and skill renewal is significant. The article analyses the problem women upbringing children face when returning to work: Loss of a share of professional skills, and no mechanism for returning these skills has been created in Lithuania yet. The results of the performed research allow claiming that women returning to work after childcare leave have a strong need for renewal of their professional knowledge and skills, however, conditions for satisfying this need are not properly ensured in Lithuania. Currently existing opportunities offered by the system of informal education are not focused on the renewal of professional skills of women on child care leave.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
  • Andragogika / Margarita Teresevičienė, Genutė Gedvilienė, Vaiva Zuzevičiūtė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006. 350 p.
  • Šeimos politika socialinės gerovės valstybėse / Raminta Jančaitytė. Filosofija. Sociologija. 2004, Nr. 4, p. 57-63.
  • Šeimos revoliucija? : iššūkiai šeimos politikai / Vlada Stankūnien, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Algimantas Alfonsas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003. 387 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28437
Updated:
2018-12-17 12:49:47
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: