Family-friendly policies and welfare state : a comparative analysis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Family-friendly policies and welfare state: a comparative analysis
In the Book:
Between paid and unpaid work : family friendly policies and gender equality in Europe. Vilnius: Center for Equality Advancement, 2006. P. 9-26
Keywords:
LT
Socialinė politika / Social policy; Socialinės teisės / Social rights; Šeima / Family; Vaikai / Children; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTŠeimai palankių suderinimų, tokių kaip šeimos atostogos, vaikų priežiūros įrenginiai ir galimybės dirbti ne visą darbo dieną rodo, kad jie yra labai svarbūs suteikiant tėvams galimybę suderinti darbą ir šeimą, bet gali būti nepakankama skatinant lyčių lygybę. Nepaisant to, kad valstybės teikiamas šeimos aprūpinimas yra labai svarbus, darbdaviai taip pat atlieka lemiamą vaidmenį padėdami tėvams derinti darbą ir šeimą. Whiteford (2005) pabrėžia, kad nacionalinės politikos būtų mažiau efektyvios, jei firmos jas įgyvendintų nenoriai. Šeimai palankių pasirengimų analizė Danijoje, Islandijoje, Italijoje ir Lietuvoje patvirtina kai kuriuos svarbius šeimai palankių politikų aspektus derinant darbą ir šeimą: • Darbo ir šeimos suderinimas yra svarbus ne vien tik moteriai. Dėmesys taip pat turėtų būti kreipiamas ir į vyrų galimybes išlaikyti pusiausvyrą tarp įsipareigojimų darbe ir šeimoje. • Stereotipinis požiūris į lyčių roles kliudo abiems, tiek vyrams, tiek moterims derinti darbą ir šeimą. • Visuomenė, o ypač darbdaviai turėtų būti šviečiami apie šeimai palankių suderinimų naudą. • Sprendžiant darbo ir šeimos suderinimo klausimą, visas priemonių paketas, tokių kaip šeimos atostogos, vaikų priežiūros paslaugos ir lankstus darbo grafikas turėtų būti įgyvendinti. • Neadekvačios sąlygos tėvų atostogoms gali dar labiau sustiprinti vyrišką maitintojo modelį.Reikšminiai žodžiai: Šeimos politika; Gerovės valstybė; Socialinė politika; Lyčių lygybė.

ENFamily-friendly policies, such as maternal/parental/paternal leave or child care establishments, or possibilities to work part-time are good opportunities enjoyed by parents wishing to reconcile family and professional life, nevertheless, these may be insufficient to ensure gender mainstreaming. Notwithstanding the fact that family provision by the state is very important, employers too play a major role in helping parents to reconcile family and professional life. Whiteford (2005) notes that national policies would be less effective if companies implemented them unwillingly. Family-friendly arrangements in Denmark, Iceland, Italy and Lithuania support several vital aspects of family and professional life reconciliation: • Reconciliation of family and professional life is important not to women only. Attention should be given to helping men maintain a balance between obligations to their employers and families; • Stereotypical prejudices about gender roles hinder reconciliation of family and professional life equally for men and women; • The public and employers in particular should be made aware of benefits of family-friendly policies; • Addressing the issue of reconciliation of family and professional life should mean implementation of the total package of measures, such as maternal/parental/paternal leave or child care establishments, or possibilities to work part-time; • Inadequate conditions applied to paternal/parental leave may further reinforce the traditional model of a man as the main breadwinner of a family.

Related Publications:
  • Dėl Lietuvos socialinės politikos modelio / Arvydas Guogis. Politologija. 2002, Nr. 4 (28), p. 76-94.
  • Šeimos revoliucija? : iššūkiai šeimos politikai / Vlada Stankūnien, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Algimantas Alfonsas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003. 387 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6290
Updated:
2016-07-27 21:36:25
Metrics:
Views: 27
Export: