Pupils' training for family life at school present and future

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Pupils' training for family life at school present and future
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama šeimos situacija Lietuvoje, nagrinėjamos šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo problemos, kylančios mokykloje rengiant jaunuolius šeimos gyvenimui. Lietuvoje esant rinkos ekonomikos sąlygoms, daug dėmesio skiriama paramos šeimai strategijos vystymui, bet socialinės politikos kontekste parama šeimai dažniausiai apima finansinę paramą bei pagalbą tėvams derinant darbą ir šeimą. Mokyklose mokinių rengimas šeimai ir lytinis švietimas stokoja nuoseklios strategijos. Siekiant atskleisti mokinių rengimo šeimos gyvenimui problematiką, atlikta mokslinės literatūros šaltinių analizė bei anketinė apklausa, kurioje dalyvavo Klaipėdos mokyklų mokytojai, mokiniai, jų tėvai. Lietuvos mokyklose mokinių rengimas šeimai neturi apibrėžto turinio, todėl tokios iniciatyvos kaip bendraamžių švietimas yra ne palaikomos, o kritikuojamos. Lytinis švietimas mokyklose turi būti dėstomas kaip atskiras dalykas, kadangi „integravimo“ į kitas pamokas principas neturi strateginės struktūros. Sukurta programa neatsižvelgia į Lietuvoje atliktų tyrimų pagrindu pateikiamus pasiūlymus. Rengiant programą nebuvo tinkamai įvertina Lietuvos demografinė situacija, mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo galimybės: mokyklos vaidmuo, kuomet vaikas gyvena su vienu iš tėvų arba priklauso socialinės rizikos šeimai, yra gyvybiškai svarbus. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavime tėvų švietimas yra ypač svarbus veiksnys. Remiantis atliktu tyrimu, pateikiamos lytinio švietimo ir jaunuolių ruošimo šeimai programų rengimo rekomendacijos Švietimo ir mokslo ministerijai.Reikšminiai žodžiai: Bendraamžių švietimas; Jaunų žmonių nuostatos į šeimą; Rengimas šeimai; Seksualinis švietimas; Education of peers; Sexual education; Training for family; Young peoples' attitude towards family.

ENThis paper analyses the situation of Lithuanian families and cooperation of school and family problems that occur while training young people at school for family life. Under the conditions of market economy much attention is paid to the development of the family support policy in Lithuania, but family support in the context of social policy usually means only financial and parents' support when they try to combine their work and family. Pupils' preparation for family and sexual education in social aspect lack consistent strategy at schools. Sexual training and sexual education are usually perceived as one and the same process. The authors of this paper represent non consolidation aspects of training for family and sexual education program and submit long term prerequisites for the solution of this problem: appliance of the research results, while creating the programs, education of peers and preparation of teachers. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19142
Updated:
2018-12-17 11:53:55
Metrics:
Views: 23    Downloads: 5
Export: