Motinystė kaip prigimtinė moters raiška XXI a. šeimoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Motinystė kaip prigimtinė moters raiška XXI a. šeimoje
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moters prigimtis; Motinystė; Šeimos transformacija; Family's transformation; Maternity; Motherhood; Nature of women; Transformation of family; Woman's nature.
Keywords:
LT
Moters prigimtis; Motinystė; Šeima / Family.
EN
Family's transformation; Maternity; Motherhood; Nature of women; Transformation of family; Woman's nature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis parengtas mokslinės literatūros analizės pagrindu. Straipsnyje aptariama moters samprata, jos paskirtis, jos būtis. Analizuojama moters heterogeniškumo esmė, kuri lemiamą įtaką turi sprendžiant įvairius motinystės klausimus, susijusius su gyvenimu bei saviraiška šeimoje ir visuomenėje. Atskleidžiami moters atliekami vaidmenys šeimoje, kurie kinta keičiantis šeimos sampratai. Straipsnyje apžvelgiamas vaidmenų konflikto egzistavimas, kuris iššaukia moters pastangas atlikti tradicinius vaidmenis šeimoje ir siekį įsitvirtinti profesinėje veikloje. [Iš leidinio]

ENThe paper is based on the analysis of scientific literature. It discusses the concept of a woman, her purpose and being. The paper analyses the essence of a woman’s heterogeneity which has a significant influence when solving various maternity issues related to the life and self-expression in the family and society. The roles a woman plays in the family, which change with the changing family concept, are revealed. The paper overviews the existence of the conflict of roles, which leads to a woman’s efforts to perform traditional roles in the family and attempt to establish in professional activities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32991
Updated:
2017-06-02 13:33:17
Metrics:
Views: 31
Export: