Reforming family policy in the Baltic States : the views of the elites

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reforming family policy in the Baltic States: the views of the elites
In the Journal:
Communist and post-communist studies. 2006, Vol. 39, no. 1, p. 1-23
Keywords:
LT
Parama ir pagalba / Support and assistance; Socialinės teisės / Social rights; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas atskleisti skirtingus socialinę politiką formuojančio elito požiūrius į šeimos politiką Baltijos valstybėse, ir ypač, naudą šeimai, kaip vieną iš galimų pastebėtų veiklos gairių skirtumų paaiškinimų. Ši studija paremta 2002 metais atliktais pusiau stuktūruotais interviu su ekspertais iš trijų Baltijos valstybių. Kokybinė analizė parodo, kad Baltijos valstybės ryškiai skiriasi savo šeimos politikos motyvais. Lietuvos sprendimų priėmėjai siekia sumažinti skurdą vaikų turinčiose šeimose ir sustiprinti tėvų išgalias auginant savo vaikus. Latvių politikos kūrėjai elgiasi taip, kad padidintų gimstamumą ir sukurtų lygias galimybes visų šeimų vaikams.Veiklos gairės, kuriomis siekiama sukurti lygias galimybes visiems vaikams ir troškimas padidinti lyčių lygybę buvo labiau matomas Estijos atveju, lyginant su kitomis dvejomis šalimis. Tad šis tyrimas parodo, kaip glaudžiai aukščiausio lygio biurokratų, politikos formuotojų ir tyrėjų polinkiai susiję su socialinės politikos kūrimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltijos šalys (Baltic states); Ekpertiniai interviu; Šeimos politika; Parama šeimai; Baltic states; Experts interviews; Family policy; Family benefits.

ENThe aim of this paper is to explore the various views of the social policy elites in the Baltic States concerning family policy and, in particular, family benefits as one of the possible explanations for the observed policy differences. This study is based on semi-structured expert interviews from the three Baltic countries conducted in 2002. The qualitative analyses indicate that the Baltic States differ significantly with regard to the reasons behind their family policies. Lithuanian decision-makers seek to reduce poverty among families with children and enhance parents' responsibility for bringing up their children. Latvian policy-makers act so as to increase the birth rate and create equal opportunities for children from all families. Policies that seek to create equal opportunities for all children and the desire to enhance gender equality was more visible in the case of Estonia in comparison with the other two countries. This study thus indicate how intimately the attitudes of top-level bureaucrats, policy-makers and researchers shape social policy. [From the publication]

ISSN:
0967-067X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6888
Updated:
2020-07-23 20:46:51
Metrics:
Views: 33
Export: