Šeimai palankios organizacijos kūrimo prielaidos universitete : darbuotojų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimai palankios organizacijos kūrimo prielaidos universitete: darbuotojų požiūris
Alternative Title:
Presumptions for creating a family-friendly organisation at university: approach of employees
In the Journal:
Lyčių studijos ir tyrimai. 2011, 9, p. 6-28
Keywords:
LT
Darbas; Profesija; Universitetas; Šeima; Šeimai palanki organizacija; Šeimos ir profesinių pareigų derinimas.
EN
Family; Family-friendly organization; Lithuania; Profession; Reconciliation of family and professional life; University; Work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi tyrimo, atlikto Šiaulių universitete, rezultatai. Šeimai palankios organizacijos koncepcijos ir praktikos Šiaulių universitete aspektais nagrinėjamos šeimai palankaus universiteto koncepcijos diegimo prielaidos. Pagal sukurtąklausimyną apklausti 125 Šiaulių universiteto bendruomenės nariai (dėstytojai, darbuotojai ir doktorantai), siekiant išsiaiškinti šeimos ir darbo vaidmenų derinimo patirties galimybes ir prioritetus universitete. Tyrimo duomenys ir atliktos interpretacijos atskleidžia šeimai palankios organizacijos diegimo universitete prielaidas: karjeros ir kvalifikacijos kėlimo galimybes; universiteto darbo aplinkos pozityvų / neutralų vertinimą, optimalų darbo krūvį, neformalų darbo krūvio srauto stabdymą; formalaus darbo laiko perorganizavimo galimybes; darbuotojų teisinį raštingumą; formalių darbo santykių ir šeimos-darbo priemonių išmanymą; asmeninę iniciatyvą ir savo teisių gynimą; aktyvią ir neaktyvią konformistinę profesinės sąjungos poziciją bei socialinės paramos tinklą. [Iš leidinio]

ENThe article presents the results of a research performed at the University of Šiauliai. The preconditions for the introduction of the concept of a family-friendly university are analysed at the University of Šauliai with regard to the concept of a family-friendly organisation. 125 members of the Šiauliai University community (teachers, workers, doctoral students) were interviewed in order to find out the possibilities for and priorities of the application of the reconciliation of family and work commitments in the university. The data of the research and the performed interpretations reveal the preconditions for the introduction of a family-friendly organisation in the university: career and qualification upgrading opportunities; positive/neutral evaluation of the university working environment, optimum work load, suspension of the flows of informal work; possibilities for reorganisation of formal working hours; legal literacy of employees; knowledge of formal labour relations; personal initiative and protection of individual rights; active and non-active mainstream attitude of the trade union and the network of social support.

ISSN:
1822-6310
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28927
Updated:
2020-09-22 19:47:56
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: