Women's rights in Lithuania : achievements and threats of mainstreaming gender

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Women's rights in Lithuania: achievements and threats of mainstreaming gender
In the Book:
Gender matters in the Baltics / edited by Irina Novikova. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. P. 34-53
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lyties integracijos strategija; Lytis; Lyčių lygybės politika; Moterų socialines ir politines teises; Moterų socialinės ir politinės teisės; Posovietinių transformacijos; Post-socialistinės transformacijos; Gender; Gender equality policy; Gender mainstreaming; Post-Soviet transformations; Women's social and political rights.
Keywords:
LT
Lyties integracijos strategija; Lytis; Moterys / Women; Posovietinių transformacijos; Post-socialistinės transformacijos; Socialinės teisės / Social rights.
EN
Gender equality policy; Gender mainstreaming; Gender; Post-Soviet transformations; Women's social and political rights.
Summary / Abstract:

LTLietuva, kaip ir daugelis kitų Europos Sąjungos valstybių, padarė didelę pažangą į savo teisinę sistemą inkorporuodama lyčių lygybės principą ir įgyvendindama susijusias Europos Sąjungos direktyvas. Nepaisant teigiamų pokyčių teisiniame reglamentavime, Lietuvoje vis dar jaučiamas visuomenės suvokimo lyčių nelygybės priežasčių klausimais trūkumas bei institucinės praktikos nepakankamumas. Manytina, kad iš esmės gerai teisiškai įtvirtintai moterų socialinei ir politinei padėčiai neigiamą įtaką daro vis dar didelė lyčių darbo rinkos segregacija, didėjantis smurto prieš moteris paplitimas bei žemas moterų dalyvavimas tiesioginėje politikoje. Straipsnyje siekiama atskleisti faktinę lyčių lygių galimybių padėtį Lietuvoje, analizuojant susidariusius skirtumus minėtose probleminėse srityse. Tyrimas paremtas atliktais tyrimais moterų padėties klausimais, statistine informacija, politinių diskusijų klausimais. Tyrime taip pat panaudota lygių galimybių srityje dirbančių ekspertų nuomonė. Tyrimas atskleidžia pagrindines vis dar egzistuojančių skirtumų tarp lyčių problemas ir priežastis. Viena iš svarbiausių priežasčių, kodėl teisinės sistemos pasiekimai sunkiai realizuojami praktikoje, yra Lietuvos lygių galimybių politikos fragmentiškumas, kurį nulemia kompetencijos, finansavimo bei politinės valios trūkumai. Lyčių lygių galimybių įgyvendinimo strategija reikalauja tarpdisciplininio požiūrio bei visuomenės narių, ypatingai vyrų, nuomonės formavimo.

ENLithuania as well as other new Member States has made a considerable progress in incorporating gender equality standards and directives of the European Union in the national law. Despite the progress in legal institutional terms, there is a lack of progress in terms of acknowledging socially constructed reasons of gender inequalities and their institutionalized practices. Women's unequal access to social and political rights is well manifested in gendered segregation of labor market, increasing rates of violence against women and low women's formal political participation. The study is based on the state of art review of the national research, policy debate and national statistics from the most recent 10-year period on the issues of women's rights in Lithuania. The article also draws on the materials of 12 in-depth interviews with Lithuanian gender experts about the causes of gender inequality in Lithuania, the notion of gender mainstreaming and its implementation in practice. The analysis of interviews shows that national gender equality policy is fragmentary, impeded by the lack of competencies, finances and political will. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28204
Updated:
2013-09-16 08:27:41
Metrics:
Views: 22
Export: