Apmokamų vaiko priežiūros atostogų politikos vertinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apmokamų vaiko priežiūros atostogų politikos vertinimas Lietuvoje
Alternative Title:
Evaluation of paid leave policies in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2019, t. 18, Nr. 3, p. 9-19
Keywords:
LT
Apmokamos vaiko priežiūros atostogos; Apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistemos vertinimas; Palanki šeimai politika.
EN
Paid leave policies; Evaluation of paid leave policies system; Family friendly policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojama apmokamų vaiko priežiūros atostogų politika, aptariamas teisinis reglamentavimas, paramos šeimai sistema Lietuvoje ir bei pateikiamas apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistemos vertinimas. Apžvelgiama naujausia ir aktualiausia mokslinė literatūra palankios šeimos politikos ir apmokamų vaiko priežiūros atostogų srityje. Remiantis Lietuvos statistikos departamento bei socialinio fondo valdybos (SODRA), darbo jėgos tyrimo duomenimis (Eurostat LFS), atskleidžiamos tėvų, turinčių vaikus dalyvavimo darbo rinkoje tendencijos bei motinų ir tėvų apmokamų vaiko priežiūros atostogų pasirinkimai ir vertinimas. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvoje egzistuojanti apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistema iš esmės orientuota tik į prarastų pajamų kompensavimą tėvams, bet nesudaro lygių galimybių tolygiam abiejų tėvų įsitraukimui į vaikų priežiūrą bei dalyvavimą darbo rinkoje. Tai patvirtina ir statistiniai duomenys, kad du kartus daugiau moterų nei vyrų naudojasi apmokamomis vaiko priežiūros atostogomis, o moterų, turinčių mažamečių vaikų dalyvavimo darbo rinkoje rodikliai ženkliai mažėja. Motinų ir tėvų apsisprendimą išeiti vaiko priežiūros atostogų pirmiausiai nulemia finansiniai motyvai, sąlygoti mažesnių išmokų dydžių motinoms. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the paid parental leave policy. It presents the legal regulation, the family support system in Lithuania and debates the assessment of the paid parental leave system from a gender equality perspective. An overview of the latest and most relevant scientific literature on family-friendly policies and paid parental leave is presented. Based on the Labour Force Survey (Eurostat LFS), Statistics Lithuania and the Social Fund Board (SODRA) data the main trends of parents with children in the labour market, and choices and estimates for paid maternity and paternity leave is analysed. The results of the research revealed that the system of paid parental leave in Lithuania is mainly aimed at compensating parents lost income, but does not provide equal opportunities for both parents to be equally involved in childcare and participate in labour market. This fact is also confirmed by statistics showing that twice as many women than men take paid parental leave, while the participation rate of women with young children is significantly decreasing. Mothers' and fathers' decisions to take parental leave are primarily driven by financial considerations resulting from lower benefits for mothers. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.18.3.24706
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81129
Updated:
2019-12-19 14:09:47
Metrics:
Views: 11    Downloads: 3
Export: