Europa ir mes

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europa ir mes
Alternative Title:
Europe and we
Editors:
Matulionis, Arvydas Virgilijus, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Gervelė, 2001.
Pages:
267 p
Series:
Lietuvos gyventojų vertybės
Notes:
Autoriai: Ingrida Gečienė, Stanislovas Juknevičius, Arvydas Matulionis, Algimantas Mitrikas, Aida Savicka, Artūras Valionis, Rūta Žiliukaitė. Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Europa; Vertybės; Darbo vertybės; Šeimos vertybės; Moralinės vertybės; Socialinės ir politinės vertybės; Gyvenimo kokybė; Pasitenkinimas gyvenimu; Pasitenkinimas darbu; Socialinis identitetas; Pasitikėjimas institucijomis; Religingumas, laisvalaikis; Europe; Values; Work values; Family values; Moral values; Social and political values; Quality of life; Satisfaction with life; Job satisfaction; Social identity; Trust in institutions; Religiosity, leisure.
Contents:
Pratarmė — Teorinės vertybių tyrimo prielaidos: Vertybių problema filosofijoje; Vertybių problema sociologijoje; Vertybės kaip lyginamųjų tyrimų priemonė; Europos vertybių tyrimo programa — Lietuva Europos vertybių žemėlapyje: Korespondencinės analizės metodo esmė; Darbo vertybės; Šeimos vertybės; Moralinės vertybės; Socialinės-politinės vertybės; Išvados — Gyvenimo kokybė: Pasitenkinimas gyvenimu; Pasitenkinimas darbu; Europos šalių gyventojų laimės pojūtis; Išvados — Socialinis identitetas: Socialinio identiteto samprata; Lietuva – 1990-1999 metai; Lietuvos padėties palyginimas su kitomis Europos šalimis; Didžiavimasis Lietuvos pilietybe; Lietuvos gynimas; Išvados — Socialinės ir politinės vertybės: Pasitikėjimas institucijomis; Pasitikėjimas demokratinėmis institucijomis; Pasitikėjimas autoritarinėmis institucijomis; Pasikliovimas likimo galia; Korupcija bei mokesčių vengimas; „Perdėtas budrumas“; Užsidarymas mažose, santykinai uždarose grupėse – „getuose“; Pasitikėjimo personalizacija; Pasitikėjimo eksternalizacija; Komunistinės ir dabartinės sistemų vertinimas; Išvados — Religingumas: Denominacinė priklausomybė; Bažnyčios lankomumas; Religinės apeigos; Tradicinės tikėjimo tiesos; Subjektyvios religinės nuostatos; Požiūris į Bažnyčios svarbą visuomenei; Religingumo dimensijų tarpusavio priklausomybė; Išvados — Darbas: Darbas kaip savaiminė vertybė; Socialinė darbo samprata; Įvairių darbo aspektų svarba; Išvados — Šeima: Šeima kaip vertybė; Šeimos formavimas; Gyvenimas kartu; Vaikai; Išvados — Laisvalaikis: Laisvalaikio samprata ir tyrimai; Orientacija į laisvalaikį gyvenimo vertybių skalėje; Laisvalaikio vertinimai; Laisvalaikio vertinimo priklausomybė nuo socialinių ir demografinių rodiklių; Bendravimo su draugais ir pažįstamais vertinimas; Laisvalaikio reikšmė darbo vertybių eilėje; Netiesioginis laisvalaikio vertinimas;Netiesioginis laisvalaikio vertinimas; Bendravimas su draugais; Laiko praleidimas su kolegomis; Klubas kaip bendravimo vieta; Laisvalaikio praleidimas religinėse bendruomenėse; Išvados — Pabaigos žodis — Summary — Priedas.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbo sąlygos / Working conditions; Europa; Gyvenimo kokybė; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Pasitenkinimas gyvenimu; Pasitikėjimas institucijomis; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Šeima / Family; Kultūros politika / Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTKolektyvinėje monografijoje „Europa ir mes“ pateikiami lyginamieji - trisdešimt trijų Europos šalių tyrimo „Vertybės: Europa – 1999“ duomenys, išryškinant Lietuvos vietą tarp jų. Minėtas tyrimas atliekamas jau nuo 1978 metų, todėl sukauptas didžiulis duomenų bankas. Siame tyrime Lietuva dalyvauja nuo 1990 metų. Dalis tyrimo duomenų jau išspausdinta tęstinio KMI leidinio „Kultūrologija“ šeštajame tome. Tačiau ten daugiausia buvo 1990 ir 1999 metų apklausų Lietuvoje medžiaga. Šioje monografijoje Lietuvos vertybių ypatumai atskleidžiami lyginant su kitomis Europos šalimis. „Europa ir mes“ yra pirmoji serijos „Lietuvos gyventojų vertybės“, kurią leidžia Kultūros ir meno institutas kartu su Nacionalinės plėtros institutu, knyga.

ENIn a collective monograph "Europe and we" a comparative data of research "Values: Europe - 1999" is presented. The most of attention is attached to establishing place of the Lithuania among European countries. This research was started in 1978. A significant bank of sociological data was accumulated. Lithuania has been participating in this research since 1990. A part of Lithuanian data was published in the scientific journal "Culturology" prepared by Lithuanian institute of culture and arts. In this book the emphasis was on the comparison of 1990 and 1999 data from Lithuania. In this monograph we are comparing values orientation in different European countries in 1999. [From the publication]

ISBN:
9986638224
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55396
Updated:
2021-03-11 14:37:17
Metrics:
Views: 48
Export: