Jaunimo požiūris į genetinę šeimą: būsimos šeimos modelio paieškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo požiūris į genetinę šeimą: būsimos šeimos modelio paieškos
Alternative Title:
Young people's attitude to genetic family: search of future family model
In the Journal:
Soter. 2007, 22 (50), p. 99-112
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami anketinės apklausos duomenys, atspindintys jaunimo požiūrį į savo genetinės šeimos bruožus: tėvų tarpusavio santykius, vaidmenų pasiskirstymą, pasitenkinimą savo pačių santykiais su tėvais, laiką, kurį tėvai skyrė jų auklėjimui, tėvų, kaip patarėjų svarbiais gyvenimo klausimais, vaidmenį ir kt. Daroma prielaida, kad genetinėje šeimoje įgyta patirtis leidžia prognozuoti santykių modelį, kurį jaunas žmogus taikys savo šeimos santykiuose ir net perduos kitai kartai. Gauti duomenys atskleidžia, kad jauni žmonės kritiškai vertina tradicinę branduolinę savo tėvų šeimos struktūrą, bet tebėra linkę vadovautis jos vertybėmis. Tikėtina, kad daug tradicinių šeimos bruožų persikels į būsimų šeimų sanklodą. [Iš leidinio]

ENThis study analyzes the data referring to conducted survey of young people's attitudes towards their genetic family: parents' interrelationship, division of roles, satisfaction in relationship with parents, amount oftime that parents put for their upbringing, role of parents as advisers on important life issues. It is assumed that experience acquired in genetic family allows to forecast model of relationship that young people apply to their own family or transfer to next generation. Research shows that, however, young people are critical towards traditional nuclear structure of their parents' family but are willing to follow the values of the family. Furthermore, it is reasonable to assume that many features of traditional family will be transferred to structure of future families. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13315
Updated:
2018-12-22 18:18:32
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: