Socialinės kontrolės ir palaikymo dermė, kaip nusikalstamumo prevencijos šeimoje prielaida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės kontrolės ir palaikymo dermė, kaip nusikalstamumo prevencijos šeimoje prielaida
Alternative Title:
Interlinking of social control and support as a precondition for the crime prevention in the family
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr. 1 (38), p. 37-54
Keywords:
LT
Nusikalstamumo prevencija; Socialinis palaikymas; Socialinė kontrolė.
EN
Crime prevention; Delinquency prevention; Social control; Social support.
Summary / Abstract:

LTDauguma pasaulio valstybių, siekdamos pažaboti nusikalstamumą, sumažinti jo mastą, susiduria su rimtomis problemomis. Lietuva šiuo atveju taip pat nėra išimtis. Nusikaltimų statistika akivaizdžiai rodo, kad taikomos prevencijos priemonės nėra pakankamai veiksmingos. Kur slypi sėkmingos nusikalstamumo prevencijos raktas? Kas trukdo rasti veiksmingą jos modelį? Atsakymų į šiuos klausimus paieškas derėtų pradėti nuo pirmosios ir svarbiausios nepilnamečių prevencijos institucijos – šeimos. Šio straipsnio tikslas – atskleidus savybes, kurios garantuoja veiksmingą socialinę kontrolę ir socialinį palaikymą, teoriškai pristatyti šių procesų darnos šeimoje būtinybę, kaip prielaidą hipotetinio nusikalstamumo prevencijos modeliui kurti. Straipsnyje pabrėžiamos moksle ir praktikoje vyraujančios tendencijos individualius prevencijos metodus keisti sisteminiais, susiejant visas šeimos ekosistemas. Aptariamos šeimos savybės, laiduojančios socialinės kontrolės ir socialinio palaikymo veiksmingumą, nagrinėjama šių savybių raiška nūdienos visuomenės pokyčių kontekste. Daroma išvada, kad pagrindinės savybės, užtikrinančios šeimos, kaip prevencijos institucijos, darną, yra stabilumas, vaidmenų aiškumas, šeimos ištekliai, tarpusavio santykiai, sąsajos su bendruomene, asmenybės brendimo sąlygos. Šių tarpusavyje susijusių dinamiškų ir lanksčių šeimos savybių visavertė raiška yra būtina tiek socialinio palaikymo, tiek socialinės kontrolės veiksmingumui šeimoje.

ENThe article emphasizes a necessity to search for the qualitatively new juvenile delinquency prevention methods. The tendencies to shift from individual to systemic methods, evident in theory and practice, are accentuated. Social control and social support are presented as the theoretical background for juvenile delinquency prevention methods in the family. The family characteristics which determine the effectiveness of social control and social support and the manifestation of those characteristics in the context of today's changing society are highlighted. The necessary interlinking of those processes is stressed as the prerequisite for the creation of a hypothetical delinquency prevention model. [text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17324
Updated:
2018-12-17 12:03:31
Metrics:
Views: 87
Export: