Šeimos vertybių pokyčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos vertybių pokyčiai
Alternative Title:
Family values change
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2000, t. 6, p. 295-323, 526
Keywords:
LT
Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Europos vertybių tyrimo, atlikto Lietuvoje 1990 m. ir 1999 m., duomenimis, nagrinėjami kai kurie (pagal Europos vertybių tyrimo galimybes) šeimos elgsenos vertinimų pokyčiai. Pateikiamos išvados remiasi respondentų nuomonių apie įvairius šeimos gyvenimo aspektus pokyčiais per praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį. Pirmiausiai apžvelgiamas šeimos kaip vertybės traktavimas tarp kitų bendresnių vertybių, tokių kaip darbas, draugai, laisvalaikis, politika bei religija. Toliau nagrinėjami santuokos ir gyvenimo kartu bei sėkmingo šeimos gyvenimo prielaidų vertinimo pokyčiai, rodantys, kad minėtą dešimtmetį plito požiūris į santuoką kaip į atgyvenantį institutą. Nuomonės apie vedybinio gyvenimo sėkmingumą kito didesnio materialinių sąlygų sureikšminimo link. Straipsnio pabaigoje aptariami požiūrio į vaikų turėjimą ir jų auklėjimą pokyčiai, iš kurių išsiskiria sumažėjęs vaikų reikšmės moters gyvenimui vertinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: šeimos vertybės; šeimos vertybių kitimas; Family values; Changes of family values.

ENThe article, referring to the data of the study of the European values, performed in Lithuania in 1990 and in 1999, examines certain (according to the possibilities, provided by the study of the European values) changes of evaluations of family behaviour. The provided conclusions are based by the changes of respondents’ opinion on the different aspects of family life during the last decade of the 20th century. First of all the treatment of family as a value is overviewed in the context of other more common values, such as labour, friends, leisure, politics and religion. Then the changes of evaluation of the prerequisites for a matrimony and cohabitation and successful life within a family are examined, showing that during the said decades there spread the view of the matrimony as an obsolete institute. The opinions of the success of nuptial life were changing towards giving more significance to material conditions. At the end of the article the changes of the view of having children and their nurturing are discussed, among which there distinguishes the reduced evaluation of significance of children in a woman’s life.

ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15969
Updated:
2018-12-17 10:43:04
Metrics:
Views: 63    Downloads: 20
Export: