Moteris Lietuvos visuomenėje : palyginamoji tyrimų analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moteris Lietuvos visuomenėje: palyginamoji tyrimų analizė
Alternative Title:
Women in the Lithuanian society: comparative analysis of research data
Publication Data:
Vilnius : Danielius, 2001.
Pages:
146 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Šeima — Lietuvos gyventojų nuostatos šeimos atžvilgiu: Šeima Lietuvos gyventojų vertybinių orientacijų skalėje; Kas šeimoje svarbiausia; Lietuvos gyventojų nuostatos šeimos atžvilgiu — Kokį šeimos modelį renkasi Lietuvos gyventojai — Realus šeimos gyvenimas — Ideali ir reali Lietuvos šeima — Vaikai — Požiūris į abortus — Skyrybos — Darbas — Visuomenės nuomonė apie kai kuriuos socialinės politikos aspektus — Moterų dalyvavimas valdžioje ir politikoje — Lyčių diskriminacija — Smurtas šeimoje ir visuomenėje — Išvados — Literatūra — Summary — Leidinio autoriai.
Keywords:
LT
Elgesys; Lyčių vaidmenys, smurtas šeimoje; Moteris, lytis; Moteris, šeima, skyrybos, darbas, lyčių diskriminacija, smurtas; Moters situacija; Politiniai ir socialiniai pokyčiai; Vaikai, darbas; Visuomenė, Lietuva; Šeima.
EN
Behavior; Children; Falily; Gender roles; Lithuania; Political and social changes; Society; Violencee in the family; Woman, family, divorce, employment, gender discrimination, violence; Women situation; Women, gender; Work.
Summary / Abstract:

LT1995 metais visuomenei buvo pristatyta studija „Moteris Lietuvos visuomenėje“. Jos pagrindą sudarė 1994 metais atlikto tyrimo duomenys, kuriais remiantis atlikta Lietuvos gyventojų nuostatų lyčių vaidmenų šeimoje ir visuomenėje atžvilgiu analizė bei tirta Lietuvos gyventojų nuomonė apie moterų padėtį Lietuvoje. Šiame tyrime siekiama įvertinti įvykusius pasikeitimus Lietuvos visuomenėje bei šeimoje, taip pat įvertinti socialinių pokyčių įtaką visuomenės nuostatoms šeimos bei lyčių lygybės klausimais. Tyrime buvo remtasi duomenimis, gautais naudojant gyventojų apklausos metodą, kurio metu buvo naudojamas 1994 metais atlikto tyrimo klausimynas. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog šeima Lietuvos gyventojams yra didžiausia vertybė. Ši nuostata nekinta per visą pastarąjį dešimtmetį. Svarbiausiomis šeimos funkcijomis Lietuvos gyventojai laiko vaikų auginimą, materialinį šeimos narių aprūpinimą bei emocinius sutuoktinių ryšius. Pastebėta, kad Lietuvos gyventojų pažiūros į šeimą bei lyčių vaidmenis nuolat modernėja, tačiau išlieka pronatalistinėmis. Lietuvos šeimų įvaizdis modernėja, tačiau realybėje tradiciniai vaidmenys šeimoje dar stiprėja. Palyginti su 1994 metais, padaugėjo Lietuvos gyventojų, įvairias priežastis vertinančių kaip pakankamas skyryboms, tačiau svarbiausios priežastys skyryboms, Lietuvos gyventojų nuomone, išlieka tos pačios. Nors Lietuvos gyventojų nuostatos šeimos atžvilgiu modernėja, tačiau jos dar nepakeitė Lietuvos gyventojų elgesio. Daugelyje gyvenimo sričių moterų padėtis negerėja, o kai kuriose dar labiau įsitvirtina tradicinis lyčių vaidmenų pasidalijimas.

ENThe year 1995 witnessed launching of the Study on Women in the Lithuanian Society. It was based on data collected during the survey carried out in 1994 which was used to perform the analysis of public attitudes to gender role models in family and in society and to research the opinion of the Lithuanian population on the situation of women in Lithuania. The above mentioned study provided comprehensive conclusions, revealing not only the situation of women in Lithuania, but also the value-based orientation, projecting the patriarchal relations in family and in society. Six years after the initiation of the research is the time when we may evaluate the changes which occurred in family and society in Lithuania as well as assess the impact of social changes on the attitude of the public to the issues of family and gender equality. With this purpose in mind, the survey was repeated in April-May 2000. By way of random sampling, 1522 permanent residents of Lithuania were surveyed, among them 1020 women and 502 men. Family is the supreme value for the people of Lithuania. This attitude has remained stable and unchanging throughout the entire decade. The significance of work has grown among the people of Lithuania, and in the year 2000 work for many males was a higher priority than the family. Among the most important functions of the family, people of Lithuania name child rearing, ensuring of good financial position of family members and emotional relationship of the spouses. […] People of Lithuania attach special significance to children. However, the number of people who want to have (more) children is going down, and so does the birth rate.Similarly like in 1994, as the reason for their unwillingness to have children, the people of Lithuania pointed out the poor. The decrease of the ideal number of children in families, as evidenced in the opinions of the Lithuanian population, weakening will to have more children, decreasing number of registered marriages and a growing number of divorces as well as deteriorating financial position of the Lithuanian inhabitants - all of this leads to the conclusion that in the nearest future the birth rate in Lithuania will not grow. Abortions remain an outstanding problem in Lithuania. In cases of unplanned pregnancies more than a third of all women would use the possibility of having an abortion performed. […] An absolute majority of the Lithuanian people find a meaningful and happy family life important. The majority of them say that they are doing everything to secure good relations with their spouse. However, the number of divorces still remains high in Lithuania, exceeding the number of divorces in many Western European countries. […] The most important circumstances viewed as sufficient to initiate divorce by the Lithuanian people are the same as in 1994 - aggressive behaviour of the spouse and alcohol abuse. […] The general conclusion could be drawn as follows: the position of the Lithuanian population with regard to family is modernising, though it has not changed the behaviour of the people of Lithuania. In most areas of life, women's situation is not improving; and in some fields, the traditional division of gender role models is gaining yet more strength. [From the publication]

ISBN:
9955476052
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35538
Updated:
2021-03-05 21:17:57
Metrics:
Views: 32
Export: