Šeimos samprata: Lietuvos gyventojų subjektyvus požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos samprata: Lietuvos gyventojų subjektyvus požiūris
Alternative Title:
Concept of family: subjective approach of the population of Lithuania
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2012, t. 11, Nr. 2, p. 257-270
Keywords:
LT
Branduolinė šeima; Išplėstinė šeima; Moderni šeima; Postmoderni šeima; Šeimos samprata.
EN
Conception of family; Extended Family; Family concept; Lithuania; Modern family; Nuclear family; Postmodern family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pristatyti Lietuvos gyventojų subjektyvią šeimos sampratą. Tyrimo objektas – Lietuvos gyventojų nuomonė apie tai, kas sudaro jų šeimą. Tyrime siekiama atsakyti į klausimą: kokia šeimos samprata yra susiformavusi šalies gyventojų sąmonėje? Tyrime keliama hipotezė, kad Lietuvos gyventojams šeima asocijuojasi ne tik su modernia branduoline šeima (t. y. jos nariais – sutuoktiniu(-e) ir vaikais), bet ir su išplėstinės šeimos nariais bei asmenimis už branduolinės ir išplėstinės šeimos. Pasitvirtinus hipotezei reikštų, kad Lietuvos gyventojų sąmonėje formuojasi postmoderniai visuomenei būdinga šeimos samprata. Hipotezei testuoti panaudoti reprezentatyvaus kiekybinio sociologinio tyrimo, kuris yra sudėtinė ESF finansuojamo projekto „Šeimos modelių trajektorijos ir socialiniai tinklai: tarpgeneracinė perspektyva“ dalis, duomenys. Taikyta anketinė apklausa. 2011 m. lapkričio – 2012 m. gegužės mėn. apklausta 2000 gyventojų, reprezentuojančių 1950–1985 m. gimusius Lietuvos gyventojus. Empirinių duomenų analizei taikyti aprašomosios statistikos metodai. Tyrimo rezultatai patvirtino tyrimo hipotezę ir leidžia daryti prielaidą, kad šalies gyventojų sąmonėje formuojasi postmoderniai visuomenei būdinga šeimos samprata. Tarp svarbesnių tyrimo išvadų paminėtina, jog Lietuvos gyventojai nėra visiškai ir absoliučiai orientuoti į branduolinę šeimą. Tarp savo šeimos narių jie nurodo tiek išplėstinės šeimos narius, tiek ir asmenis už branduolinės ir išplėstinės šeimos. [Iš leidinio]

ENThe aim of the paper is to present a family concept that is characteristic for the population of Lithuania. The research object is the opinion of Lithuanians as to what constitutes their family. The study hypothesis is as such: for the population of Lithuania a family is associated not only with the modern nuclear family, but also with extended family members and people beyond the nuclear and extended families; that means, that the family concept characteristic to the postmodern society is emerging in the minds of people in Lithuania. For the testing of the hypothesis the database of representative quantitative sociological study was used. This study is part of the ESF-funded project “Trajectories of family models and social networks: Intergenerational perspective” (http://famo-socnet.mruni.eu/ en/). For the collection of the empirical data, a questionnaire survey was applied. 2000 residents of Lithuania, representing people born in 1950-1955, 1960-1965, 1970-1975 and 1980-1985 were interviewed. Fieldwork was done between November, 2011 and May, 2012. For analysis of empirical data, descriptive statistical methods were applied. Research results confirm the research hypothesis: in the mind of the population of Lithuania, the concept of family has characteristics that are close to the postmodern family concept. The research findings that prove such a conclusion are as follow. Although the majority of the population (70%) associate their family with the modern nuclear family, Lithuanians are not completely and totally focused on the nuclear family. Among the members of family they identify persons from their extended family and persons beyond the nuclear and extended families.One tenth of population among their family members named first of all persons who cannot be prescribed to the nuclear family, extended family or non-family. They named primarily a partner (boyfriend or cohabitant), a former spouse or a former partner (boyfriend or cohabitant) as family members. This fact demonstrates the orientation of part of the population towards the non-traditional family model. Among other features worth mentioning is the fact that in the concept of family, the kinship of maternal line is dominant. This partly reflects the changing roles and influence of men and women in the family, which is characteristic to the postmodern family. The named family members are not limited to one or two generations and include persons from three or more generations, that is, according to the prominent sociologists, characteristic of the future family. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42518
Updated:
2018-12-17 13:21:11
Metrics:
Views: 124    Downloads: 60
Export: