Discource of child socialization in the situation of family labour migration

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Discource of child socialization in the situation of family labour migration
Alternative Title:
Vaiko socializacijos diskursas esant šeimai darbo migracijos situacijoje
In the Journal:
Keywords:
LT
6eima darbo migracijos situacijoje; Socialinių pedagogų pagalba; Socialinė pedagoginė parama; Vaiko socializacija; Vaiko socializacija, šeima, darbo migracija, socialinė-pedagoginė parama; Šeima darbo migracijos situacijoje.
EN
Child socialization; Family; Family in the situation of labour migration; Labour migration; Social-pedagogic support; Social-pedagogical support.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – atskleisti vaiko socializacijos diskursą, įvertinant šeimos, kaip socialinės sistemos, funkcionavimo problemas esant jai darbo migracijos situacijoje. Straipsnis susideda iš dviejų dalių: pirmoje tyrimo dalyje nagrinėta darbo migracijos įtaka vaiko socializacijai (darbo migracijos priežastys, šeima kaip sistema, vaiko patiriamų krizių charakteristika); antroje tyrimo dalyje atskleidžiamos vaiko socializacijos problemų realijos, esant šeimai darbo migracijos situacijoje, įvertinant socialinės pagalbos būtinumą. Tyrimo įžvalgos parodė, kad viena iš labiausiai paplitusių migracijos formų yra darbo migracija. Esant šeimai darbo migracijos situacijoje pažeidžiamas šeimos, kaip socialinės sistemos, funkcionavimas. Dėl tėvų darbo migracijos sutrikdomas šeimos kaip sistemos funkcionavimas. To pasėkoje nukenčia vaikas, kuris gali patekti į krizinę situaciją, kas sutrikdo jo socializacijos stabilumą. Tėvų migracija sutrikdo vaiko kaip asmenybės formavimąsi, apsunkina vaiko socializacijos nuoseklumą ir sudėtingumą. Tėvams esant darbo migracijoje pastebimi vaiko elgesio pokyčiai: nenoras bendrauti, agresija, nuotaikų kaita. Yra atvejų, kai tėvų išvykimas sustiprina vaiko savarankiškumą, vaikai save realizuoja užklasinėje veikloje ir išgyvena teigiamus jausmus palaikant ryšį su tėvais komunikacijos priemonėmis, jausdami jų palaikymą ir dėmesį. Tačiau daugeliui vaikų, esant tėvams darbo migracijos situacijoje, iškilę adaptacijos naujoje situacijoje problemos, projektuojasi į vaiko integracijos bei individualizacijos trukdžius jo kasdieninėje aplinkoje.

ENThe authors of the present article reveal obstacles of child socialization in the situation of family labour migration. The article introduces the importance of family in the life of child as it provides safety of socio-psychological environment and meet the need for communication. Social development of child in the situation of family labour migration is rather paradoxical: parents do not refuse their child, nevertheless, the child suffers temporary loss of parents and their socialization loses its social-psychological integrity. A child experiences various crises whose resolution requires support of social workers / social pedagogues, psychologists. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33549
Updated:
2018-12-17 12:55:38
Metrics:
Views: 10
Export: