The Baltic countries: population, family and family policy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Baltic countries: population, family and family policy
Alternative Title:
Baltijos šalys: gyventojai, šeima ir šeimos politika
Editors:
 • Jasilionis, Domantas, aut, redagavimas [aut, edt]
 • Jasilionienė, Aiva, aut [aut]
 • Stankūnienė, Vlada, aut, redagavimas [aut, edt]
 • Sipavičienė, Audra, aut [aut]
 • Eglīte, Pārsla, aut [aut]
 • Sakkeus, Luule, aut [aut]
 • Puur, Allan, aut [aut]
 • Põldma, Asta, aut [aut]
 • Juknienė, Raimonda, aut [aut]
 • Pavlina, Iveta, aut [aut]
 • Maslauskaitė, Aušra, aut [aut]
Publication Data:
Vilnius : Institute for Social Research, 2009.
Pages:
285 p
Notes:
Skyrių autoriai: Donatas Jasilionis,i Aiva Jasilionienė, Vlada Stankūnienė, Audra Sipavičienė, Pārsla Eglīte, Luule Sakkeus, Allan Puur, Asta Põldma, Raimonda Juknienė, Mare Ainsaar, Iveta Pavlina, Aušra Maslauskaitė. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: šeima; šeimos politka; Gimstamumas; Namų ūkis; Vaikų priežiūra; Gyventojai; Family; Family policy; Domographics; Fertility; Household; Childcare; Population.
Contents:
Preface — Demographic changes of the Baltic countries: an overview in the context of the EU countries — Demographic changes and the current situation in the Baltic countries: 1989-2008 — Family policy in the Baltic countries: 1989-2008 — Case studies on family changes and family policies in the Baltics — Change and continuity in partnership and childbearing patterns: early evidence from the Estonian GGS — Reconciliation of work and family life in Latvia — "Doing a family": the construction of family relations in Lithuanian transnational families — Household, family and fertility from the outcomes of Lithuanian population census — Lithuanian households at the turn of the 21st century — Family status differentials and trends of Lithuanian family deinstitutionalization — Changing marital status in Lithuania in 20th century — Childbearing in Lithuania: the changing patterns — Conclusions — Santrauka — References — Annexes.
Keywords:
LT
Šeima / Famille; Gyventojai / Population; Namų ūkis; Šeima / Family; Vaikai / Children; Vaikų priežiūra.
EN
Domographics; Family policy; Fertility; Household; Population.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje atsižvelgiant į Europos Sąjungos kontekstą, lyginamas gyventojų politikos efektyvumas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Knygoje apžvelgiamos dabartinės demografinės, šeimos, gimstamumo tendencijos, analizuojamas šeimos politikos atsakas į aptariamus pokyčius Baltijos šalyse. Knyga skirta šeimos politikos Baltijos šalyse formuotojams, taip pat ir platesniam skaitytojų ratui. Pirmoje dalyje "Demografiniai pokyčiai Baltijos šalyse Europos Sąjungos šalių kontekste" pateikiama lyginamoji Estijos, Latvijos ir Lietuvos demografinės raidos analizė Europos Sąjungos šalių kontekste. Antroje dalyje "Demografiniai pokyčiai ir dabartinė situacija Baltijos šalyse" (1989-2008) pateikiama detali Baltijos šalių demografijos procesų ir jų veiksnių analizė.Trečia dalis "Šeimos politika Baltijos šalyse" skirta Estijos, Latvijos ir Lietuvos šeimos politikos transformacijoms per pastaruosius beveik dvidešimt metų aptarti. Kiekvienai šaliai skirtame skyriuje pristatoma šeimos politikos raida, pagrindiniai veiksniai, darę įtaką jos pokyčiams, tikslai, dabartinės šeimos politikos priemonių sistema, vertinamas šeimos politikos poveikis (tikėtinas ar realus) gimstamumui. Monografijos ketvirtos dalies "Šeimos ir šeimos politikos pokyčiai Baltijos šalyse" atvejų studijos skirtos labai aktualių Baltijos šalių šeimos, gimstamumo ir svarbiausių šeimos politikos dalių specifinėms ir giluminėms analizė. Monografijos penkta dalis "Namų ūkis, šeima ir gimstamumas gyventojų surašymo duomenimis" skirta atskleisti gyventoju surašymo informacinio potencialo galimybėms tirti šeimą, namų ūkius, šeiminį ir santuokinį statusą bei gimstamumą.

ENThis monograph gives an overview of demographic trends and family policies in the three Baltic countries (Estonia, Latvia, and Lithuania) during the period 1989-2008. The changes in fertility, mortality, and international migration are systematically analysed in the monograph. Particular attention is given to the peculiarities of the changing family and family policies in the three countries. Household structures, family, and childbearing patterns are also examined in the monograph. [From the publication]

ISBN:
9789955531296
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22794
Updated:
2020-12-15 21:46:26
Metrics:
Views: 34    Downloads: 8
Export: