Darbdavių požiūris į apmokamo darbo ir šeimos vaidmenų derinimo galimybes Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbdavių požiūris į apmokamo darbo ir šeimos vaidmenų derinimo galimybes Lietuvoje
Alternative Title:
Employers' attitude towards work and family reconciliation in Lithuania
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2009, t. 8, Nr. 1, p. 28-37
Keywords:
LT
Darbdavių požiūris; Lanksčios užimtumo formos; Lyčių lygybė; Palanki šeimai politika; Šeimos ir darbo sferų derinimas.
EN
A family-friendly policies; Employers' attitude; Employers' attitudes; Family and work coordination spheres of gender equality; Family-friendly policy; Flexible forms of employment; Flexible work; Gender equality; Reconciliation of work and family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti darbdavių požiūrį į darbuotojų, auginančių vaikus, šeimos ir apmokamo darbo vaidmenų derinimo galimybes bei problemas, analizuojamos pagrindinės palankios šeimai politikos priemonės ir jų taikymo galimybės Lietuvoje. Palankios šeimai politikos sąvoka apibrėžiama kaip visuma priemonių, padedančių asmenims derinti galimybę dirbti ir rūpintis šeima. Šių priemonių įgyvendinimas priklauso ne tik nuo valdžios sprendimų, bet ir nuo darbdavių požiūrio bei motyvacijos darbovietėse taikyti palankios šeimai politikos priemones. Hipotezė suformuluota remiantis R.C. Barnetto (1999) teoriniais darbo ir šeimos sąveikos modeliais. Atlikto tyrimo kiekybiniai apklausos duomenys rodo, kad darbdaviai sutinka taikyti palankios šeimai politikos priemones, tačiau apžvelgus kokybinius rezultatus akivaizdžios patriarchalinės darbdavių nuostatas dėl darbuotojų galimybės dirbti ir rūpintis šeima. [Iš leidinio]

ENStudy analyzes the attitude of employers towards the possibilities and problems of employees that have children to reconcile work and family as well as the measures of family-friendly policy and the practice of their implementation in Lithuania. Family-friendly policy is understood as a package of measures that facilitate a better work and family balance for employees. The implementation of measures of family-friendly policy depends not only on the government's decisions but also on the attitude and motivation of employers to build family-friendly workplace. According to Barnett's (1999) theory of work-life models this study verifies the hypothesis that employers in Lithuania treat work and family as separate spheres with clear boundaries and want their employees' family matters to be left at the workplace door. The quantitative data shows a fairly friendly attitude of employers towards measures of family-friendly policy. Despite that, the qualitative results (remarks of the respondents) highlight the patriarchal attitude of employers towards reconciliation of work and family life. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23546
Updated:
2019-09-25 11:15:31
Metrics:
Views: 14    Downloads: 6
Export: