Rizikos šeimų poreikiai ir jų tenkinimo galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rizikos šeimų poreikiai ir jų tenkinimo galimybės
Alternative Title:
Meeting the needs of risk family
In the Book:
Keywords:
LT
Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama probleminių (socialinės rizikos) šeimų situacija, tyrimo metodologija grindžiama etnografiniu kokybinio tyrimo tipu, tyrimo koncepcija - teorine poreikio samprata. Išskiriami materialiniai, socialiniai poreikiai, tiriamas poreikio socialinei paramai patenkinimas. Straipsnyje pabrėžiama, jog respondentai nevertina darbo kaip materialinių ir socialinių Poreikių tenkinimo galimybės, o siauras socialinių ryšių tinklas rodo neišreikštą ir nepatenkinamą bendravimo poreikį už šeimos ribų. Tyrimas atskleidė, kad ryšiai su išplėstine šeima (tėvais, broliais/seserimis) yra šalti ar visai nutrūkę. Draugų turėjimas priklauso nuo patiriamos socialinės atskirties gilumo: kuo gilesnė socialinė atskirtis - tuo mažiau pasitikėjimu grįstų ryšių. Tyrimas atskleidė išreikštą poreikį socialinei paramai, tačiau respondentai nusivylę formalios pagalbos tinklo teikiama parama, o naudojimasis neformalios pagalbos tinklu didina identifikavimąsi su neprivilegijuotųjų grupe ir skatina „skurdo kultūros stiprėjimą“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Poreikio samprata; Rizikos šeimos; Socialinių ryšių tinklas; Socialinė parama; Families at risk; Network of social relations; Notion of needs; Social support.

ENFamilies which tend to face various problems are commonly called families at risk. Social Services Act (2006) defines such risks: addiction, lack of responsibility or social skills as well as psychological, physical and social abuse against children. The analysis of needs of families at risk is relevant nowadays in suporting families at risk to ensure their children rights. The goal of the qualitative research was to investigate needs of the risk families, the causes of dismissal of these needs and the support provided for families in exclusion. Two data collecting techniques were used: nonstructered interview and observation. Observational data and document analysis shows that all participating families live in poverty. Interview data reveals that risk families express the need for material support, however need to work is expressed only in these families which haven't minimal finances. Respondents don't accept work as possible way for material and social needs satisfaction. Respondents are satisfied with interactions in nuclear family, but they have small network of social relations and can't satisfy the need of communication. The relations with extended family are cold and weak. Data shows families' need for social support; however the information about social support is insufficient. Respondents are not satisfied with provided formal social support, they are getting informal social support which strengthens identification with no privileged group and enforces "culture of poverty". [From the publication]

ISBN:
9789955531265
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54575
Updated:
2021-03-08 12:23:21
Metrics:
Views: 92    Downloads: 37
Export: