Visuomenės senėjimo iššūkių valdymo prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės senėjimo iššūkių valdymo prielaidos
Alternative Title:
Assumptions for managing the challenges of aging society
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2009, Nr. 49, p. 19-35
Keywords:
LT
pokyčių valdymas; visuomenės senėjimas; socialinis likimas; moralinė vertė.
EN
management of changes; aging; social destiny; moral value.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama visuomenės vystymosi bei valdymo krypčių problematika Lietuvoje 1940-2008 m. Analizuojamas laikotarpis yra dalijamas į tris periodus, atsižvelgiant į vykusius esminius įvykius visose valstybės gyvenimo srityse, jų pobūdį bei poveikį demografinių procesų raidai. Įvertinamas visuomenės senėjimo procesas, kaip gimstamumo, mirtingumo ir migracijos procesų pokyčių rezultatas gyventojų amžiaus struktūrai, kuomet didėja vyresnio amžiaus žmonių skaičius ir jų dalis bendro gyventojų skaičiaus atžvilgiu. Aptariamos valstybės gyventojų politikos kryptys siekiant valdyti senėjimo procesus. Raktiniai žodžiai: pokyčių valdymas, visuomenės senėjimas, socialinis likimas, moralinė vertė. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the issues of Lithuanian society development and its management aspects during 1940- 2008. There are three periods considering the essential changes that overtook all spheres of the country's life; the authors analyze their character and influence on the development of the basic demographic processes. The changes in fertility, mortality and migration have produced immediate changes in the age structure. The aging, as the result of demographic processes, refers to an entire age structure becoming old. The paper discusses the directions of the population policy considering the aging process. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19796
Updated:
2018-12-17 12:26:03
Metrics:
Views: 27    Downloads: 13
Export: