Palankios šeimai politikos įgyvendinimas Lietuvoje : problemos ir galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Palankios šeimai politikos įgyvendinimas Lietuvoje: problemos ir galimybės
Alternative Title:
Implementation of family friendly policy in Lithuania: problems and possibilities
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 1, p. 30-37
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTradicinis požiūris, kad darbas ir šeima nesuderinami ir šeimos rūpesčius reikia „palikti už darbovietės ribų“, keičiasi labai lėtai. Nelankstus darbo laikas, reikalavimas dirbti viršvalandžius, per mažos pajamos, verčiančios dirbti keliose darbovietėse, sukelia darbo ir pareigų šeimai derinimo problemų, trukdo tėvams skirti pakankamai dėmesio vaikų priežiūrai ir auklėjimui. Atsiranda palankios darbo vietos poreikis, kad būtų lanksčiai reaguojama į darbuotojų problemas, susijusias su rūpinimusi šeima. Straipsnyje analizuojami darbo ir šeimos sričių derinimo modeliai, darbuotojui palankios politikos tipai, kurie atskleidžia skirtingą požiūrį į darbo ir šeimos derinimo problemas. Remiantis šiais modeliais ir Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, analizuojamos šeimai palankios politikos įgyvendinimo Lietuvoje problemos ir galimybės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šeimai palanki politika; Darbuotojui palanki politika; Darbo ir šeimos sričių derinimo modeliai; Family friendly policy; Worker friendly policy; Work-life models.

ENFamily friendly policy is formed of workplace policies that assist employees in reconciling family and work responsibilities. Significant and dominant feature of the contemporary Lithuanian labour market is increasing participation of women, while they still predominantly play the domestic role. The focus of reconciliation of work and family has been traditionally concentrated on women. The article deals with work-family models and a typology of workplace policies that show different approach to problems of reconciling work and family. Traditional views that family and workplace are individual spheres and family life should not interfere with workplace are being eliminated, but the process is very slow. There is limited data available on the views of employers on flexible work arrangements, the benefits of such practices to employers or employees or the evaluation of existing schemes in meeting the employer’s and employee’s needs.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6278
Updated:
2018-12-17 11:48:50
Metrics:
Views: 75    Downloads: 9
Export: