Men on paternity leave in Lithuania : between hegemonic and hybrid masculinities

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Men on paternity leave in Lithuania: between hegemonic and hybrid masculinities
Keywords:
LT
Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Socialinės teisės / Social rights; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje ririami lietuvių tėvai tėvystės atostogų metu, kaip vyriškumo sociologijos dalis, ir bandoma užčiuopti tavo patirties kompleksiškumą bei nubrėžti trajetktoriją socialinei tėvystės politikai. Straipsnis remiasi 11 pusiau struktūruotų ir vienos focus grupės interviu su lietuviais vyrais, kurie naudojasi ar pasinaudojo teise tėvystės atostogoms. Interviu buvo atlikti kaip ES bendruomenės struktūros strategijos lyčių lygybei ir Lietuvos Respublikos vyriausybės finansuoto projekto projekto „Šiuolaikiniai vyrai išplėstoje Europoje: naujų lyčių lygybės strategijų vystymas“ dalis. Interviu metu, mes dėmesį kreipėme šioms tematinėms gairėms: 1) Tėvų sprendimas imti tėvystės atostogas, kliūtys ir aplinkos reakcijos; 2) tėvystės atostogos ir apmokomas darbas; 3) santykiai su partneriu ir vaiku/vaikais tėvystės atostogų metu; ir 4) santykis tarp tėvystės ir vyriškumo. Atlikti interviu atskleidė vyrų, kurie pasirinko tėvystės atostogas, motyvus, jų požiūrį į darbuotojų, bendradarbių, draugų ir pažįstamų reakcijas. Jei taip pat leido užčiuopti būdus kuriais tėvai apibūdino savo vyriškumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Hegemoninis vyriškumas; Hibridinis vyriškumas; Vaiko priežiūra; Tėvystės atostogos; Hegemonic masculinities; Hybrid masculinities; Child care; Paternity leave.

ENThis article examines the Lithuanian fathers on paternity leave as a part of the sociology of masculinity and attempts both to grasp the complexity of fathers’ experience and to draw trajectories for the social politics of fatherhood. The article is based on 11 semi-structured and 1 focus-group interviews with Lithuanian men who have used or were using their right to paternity leave. The interviews were conducted within an international project “Modern Men in Enlarged Europe: Developing Innovative Gender Equality Strategies” financed by the EU Community Framework Strategy on Gender Equality and the Government of the Republic of Lithuania. During the interviews, we focused on the following thematic guidelines: 1) Fathers’ decision to take paternity leave, obstacles and reactions from the environment; 2) paternity leave versus a paid job; 3) relationship to a partner and a child/children during paternity leave; and 4) relationship between paternity and masculinity. The conducted interviews revealed the motives of the men who have chosen paternity leave, their attitude to the reactions of employers, co-workers, friends and acquaintances. They also enabled us to grasp the ways in which the fathers articulated their masculinities. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4623
Updated:
2013-04-28 16:06:44
Metrics:
Views: 42
Export: