Kas bijo vyrų? Maskulinizmo studijos pokomunistinėje Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kas bijo vyrų? Maskulinizmo studijos pokomunistinėje Lietuvoje
Alternative Title:
Who's afraid of men? Masculinity studies in post-communist Lithuania
In the Journal:
Inter-studia humanitatis. 2008, Nr. 5, p. 160-173
Keywords:
LT
Akademinis jaunimas; Feminizmas; Lyčių studijos; Maskulinizmas.
EN
Gender studies; Lithuania; Masculinity studies.
Summary / Abstract:

LTVakaruose vyrų ir maskulinizmo studijos atsirado XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje. Šiuo metu pasirodo vis daugiau tyrimų vyriškumo klausimais, tačiau jie daugiausia liečia išsivysčiusių Vakarų valstybių situaciją. Šiame straipsnyje yra glaustai apibūdinamas maskulinizmo studijų kontekstas Lietuvoje bei pasaulyje. Straipsnyje remiamasi autoriaus patirtimi dėstant maskulinizmo studijų įvadą Vilniaus universiteto Lyčių studijų centre. Vertinant maskulinizmo studijų situaciją yra siekiama atskleisti: kodėl yra būtina studijuoti vyrus ir vyriškumo formas; ar maskulinizmo studijos yra reikalingos lyčių ir feminizmo studijų kontekste Lietuvoje; kaip maskulinizmo studijos galėtų prisidėti prie lyčių studijų ir lyčių politikos plėtojimo Lietuvoje ir apskritai posovietinėse valstybėse. Pristatomos studentų, lankančių šias studijas, nuostatos bei lūkesčiai, susiformuoti stereotipai maskulinizmo ir feminizmo studijų atžvilgiu. Konstatuojama, jog maskulinizmo studijos, kaip ir feminizmas ar lyčių studijos, yra tarpdisciplininė sritis. Šių studijų ribos nėra aiškios, joms nepakanka normatyviškumo. Todėl teigti, kad maskulinizmo studijos yra priešingos feminizmui ir moterų studijoms, nėra pagrindo. Priešingai, maskulinizmo studijos gali būti matomos šalia feminizmo studijų, kadangi šių disciplinų tikslai yra panašūs. Abi šios studijų kryptys siekia kovoti už lyčių lygybę, socialinį teisingumą, pozityvių lyčių modelių transformaciją, ir įtraukti į šią kova vyrus kaip lygiaverčius moterų sąjungininkus.

ENThe state of masculinity studies in Lithuania is rather problematic. An "Introduction to Masculinity Studies" that I have been teaching at Vilnius University since 2003 is the only course on men and masculinities that has ever been taught in the country. Are masculinity studies necessary for gender studies and feminist research in Lithuania? In what way could these studies contribute to gender studies and policies in Lithuania? Focusing on my personal experience in teaching masculinity and men's studies and considering some challenges posed by this field, this paper argues that we need to pay more attention to understanding men and masculinities and to incorporate men into gender studies. Although the women-centered studies continue to be popular and fertile, it is no longer the only gender studies area. By approaching critically men and masculinities and strengthening students' sensitivity towards them, we can reconsider some theories and concepts that underlie gender studies and policies in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-1114
Related Publications:
  • Men on paternity leave in Lithuania : between hegemonic and hybrid masculinities / Artūras Tereškinas. Men and fatherhood : new forms of masculinity in Europe / edited by Artūras Tereškinas and Jolanta Reingardienė. Vilnius: Eugrimas, 2005. P. 11-37.
  • Moteris Lietuvos visuomenėje : palyginamoji tyrimų analizė / Andrius Purvaneckas, Giedrė Purvaneckienė. Vilnius : Danielius, 2001. 146 p.
  • Paramos šeimai politika : samprata ir patyrimas / V. Stankūnienė, V. Eidukienė, B. Gruževskis, R. Jančaitytė, A. Mikalauskaitė, J. Paluckienė. Vilnius : Lietuvos filosofijos ir sociologijos institutas, 2001. 195 p.
  • Šeimos revoliucija? : iššūkiai šeimos politikai / Vlada Stankūnien, Aiva Jonkarytė, Sarmitė Mikulionienė, Algimantas Alfonsas Mitrikas, Aušra Maslauskaitė. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2003. 387 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35560
Updated:
2018-12-17 12:23:30
Metrics:
Views: 30    Downloads: 13
Export: