Šeimos ir profesinių vaidmenų santykis : jaunimo požiūrio tyrimo rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos ir profesinių vaidmenų santykis: jaunimo požiūrio tyrimo rezultatai
Alternative Title:
Ratio of family professional roles: aspects of research into young people attitudes
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 30, p. 67-74
Keywords:
LT
Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami šeiminių ir profesinių vaidmenų dermės aspektai [...]. Tyrime dalyvavo 500 tiriamųjų [...] nuo 15 iki 30 metų amžiaus. [...]. Anketos duomenų statistinė analizė atskleidė, kad šeima, laimingas gyvenimas joje, pasisekimas darbe, pasitenkinimas juo, didelės pajamos bei geras psichologinis klimatas darbe yra laikomi svarbiausiomis gyvenimiškomis vertybėmis. [...] Statistiškai reikšmingi skirtumai užfiksuoti vyrų bei moterų (merginų) grupėse. Moterys profesinius vaidmenis dažniau sieja su darbo aplinka ir emociniu komfortu. Pasitenkinimas darbu ir geras psichologinis klimatas darbe joms svarbesni nei vyrams. Moterys labiau negu vyrai vertina ir laimingą gyvenimą savo šeimoje bei savo šeimos turėjimą. Požiūriai į pasisekimą darbe ir pasitenkinimą darbu nevienodi skirtingose respondentų amžiaus ir statusų grupėse: pasisekimas darbe svarbesnis jaunesniems respondentams, pasitenkinimas darbu [...] – studijuojančių jaunuolių grupėje. Profesinė karjera ir vaikų auginimas daugeliui respondentų atrodo visiškai suderinami. Nuolatinis darbas, tarpusavio sutarimas, finansinė nepriklausomybė – svarbiausios sąlygos norint turėti vaikų. Išryškėjo požiūris, kad gimus vaikui turi iš esmės pasikeisti moters motinos šeiminių ir profesinių vaidmenų santykis [...]. Nepertraukiama profesinė karjera, jaunuolių požiūriu, yra vyro prioritetas, aktyvus jo dalyvavimas vaikų auginime nėra svarbus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gyvenimiškos vertybės; Vyro ir moters profesiniai vaidmenys; Šeima; Lifes' values; Professional roles of man and woman.

ENThe article reveals the aspects of harmony of family and professional roles [...]. 500 respondents from 15 to 30 years of age participated in the survey [...]. The statistical analysis of the data of the questionnaire revealed that the family, happy life within the family, success at work, satisfaction with one’s work, big income and healthy psychological climate at work are among the most important values in life. [...] Statistically important differences were registered in the men’s and women’s groups. Women quite frequently related professional roles with the working environment and emotional comfort. Satisfaction in work and good psychological climate at work is more important to women than to men. Women also evaluate the happy life in the family more than men. The view of success at work and satisfaction with work are different in different age and status groups of the respondents: success at work is more important to younger respondents, satisfaction with work [...] – in the group of studying young people. Professional career and upbringing of children is viewed as completely compatible by most respondents. A permanent job, mutual understanding and financial independence are the most important conditions for those wishing to have children. There exists the view that after the child is born, the woman’s relation between the family and professional roles should undergo essential changes [...]. An uninterrupted professional career, in the young people’s view, is the priority of a man, and the man’s active participation in upbringing of children is not important.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3700
Updated:
2018-12-17 11:37:56
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: