Daugiavaikių šeimų narių socialinio intereso, emocinės atmosferos ir socialinės situacijos šeimoje ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Daugiavaikių šeimų narių socialinio intereso, emocinės atmosferos ir socialinės situacijos šeimoje ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of social interest, emotional atmosphere and social situation: analysis of large family members’ reports
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2014, Nr. 2 (31), p. 201-211, 213-224
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami vyresniųjų paauglių socialinio intereso ir jų suvokiamos emocinės šeimos atmosferos ypatumai šeimos sudėties atžvilgiu. Tyrimo duomenys rodo, kad socialinio intereso raiška ir suvokiama emocine šeimos atmosfera lyties atžvilgiu paaugliai nesiskiria. Esminiai skirtumai nustatyti ne lyties atžvilgiu, bet šeimos sudėties atžvilgiu. Nustatyta, kad daugiavaikių šeimų paaugliai pasižymi didesne socialinio intereso raiška ir palankiau suvokiama emocine šeimos atmosfera. Tačiau socialinio intereso ir palankiau suvokiamos šeimos atmosferos silpnos sąsajos būdingos tik daugiavaikių šeimų atstovams, o nedaugiavaikių šeimų atstovų atsakymai nepatvirtina analogiško dėsningumo. Šis tyrimas turėtų būti suvoktas kaip vienas iš jau atliktų ir tolesnių tyrimų etapų, kurių objektu galėtų būti įvairiakryptė daugiavaikių šeimų kaip sistemos psichosocialinė analizė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiavaikė šeima; Socialinis interesas; Emocinė psichologinė šeimos atmosfera; Large family; Social interest; Emotional atmosphere in the family.

ENThe article presents peculiarities of senior adolescents' social interest and their perceived emotional atmosphere in the family with regard to composition of the family. Research findings demonstrate that adolescents do not differ by manifestation of social interest and perceived emotional atmosphere in the family with regard to gender. Essential differences were identified not in terms of gender but with regard to composition of the family. It was found that adolescents from large families distinguished themselves by bigger manifestation of social interest and more favourably perceived emotional atmosphere in the family. However, weak links between social interest and more favourably perceived family atmosphere are characteristic only to representatives of large families, while answers of representatives of non-large families do not confirm an analogous regularity. This study should be perceived as one of the already conducted and further research stages, the subject of which could be omnidirectional psychosocial analysis of large families as a system. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/61125
Updated:
2018-12-17 13:54:41
Metrics:
Views: 42    Downloads: 17
Export: