Šeima ir vaikai: realijos ir vertinimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeima ir vaikai: realijos ir vertinimai
Alternative Title:
Family and Children: Realities and Assessments
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2006, Nr. 1 (17), p. 61-75
Keywords:
LT
Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami šeimos gyvenimo bei vaikų turėjimo realijų ir jų vertinimų sąryšiai remiantis statistiniais duomenimis (apie realią padėtį ar jos pokyčius) ir Europos vertybių tyrimo bei Pasaulio vertybių tyrimo, atliktų 1999-2001 m., duomenimis (apie požiūrius bei vertinimus). Pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų turėjimo problemai. Ji nagrinėjama pradedant šeimos kūrimo bei jos stabilumo poveikiais ir baigiant nesantuokinių vaikų fenomenu. Vaikų turėjimo pagrindinis rodiklis, kuriuo ypač operuojama straipsnyje, - kiek moteris per savo gyvenimą pagimdo vaikų, t.y. suminis gimstamumo rodiklis (SGR). Aptariama kodėl SGR aukštesnis ir per pastaruosius 30 metų jis ženkliai nesumažėjo tose Europos šalyse, kuriose labiau palaikomas modernistinis požiūris į šeimos gyvenimą, nustatomi ryšiai tarp nesantuokinių vaikų lyginamojo svorio šalyse ir atitinkamo požiūrio į šeimos kūrimą bei vaikų turėjimą ir kt. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad šeimos kūrimo bei vaikų turėjimo realijų ir atitinkamų vertinimų sugretinime negalimas tiesmukiškas jų traktavimas. Operavimas analizuojamų fenomenų visumos faktų ir jų vertinimo vidurkiais gali padėti paaiškinti tik gana ribotus sąryšius, atskleisti tik apytikrį vieno ar kito fenomeno vaizdą. Taip pat vertėtų pastebėti, kad identiški realijų faktai nevisada gali būti paaiškinami tomis pačiomis juos sąlygojančiomis realijomis ar jų vertinimais. Kita vertus, galima teigti, kad tokie patys požiūriai bei vertinimai nėra visada sąlygoti vienodų aplinkybių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Šeima; Gimstamumas; Santuoka; Kohabitacija; Family; Fertility; Marriage; Cohabitation.

ENThe article discusses the interrelations between the realities and the assessments of family life and child rearing on the basis of statistical data and the data of the European Value and the World Value surveys in 1999-2001. The main focus is on the problem of child rearing. This problem is discussed by examining the impact of family creation and family stability, as well as the phenomenon of illegitimate children. The main indicator of child rearing used in the article is the number of children born by a woman, i.e. the aggregate birth rate indicator (ABRI). The article discusses why the ABRI is higher and has not fallen during the last 30 years in those countries that support the modern view towards family life, and determines the relations between the relative number of illegitimate children and the attitudes towards family creation and child rearing etc. The comparison of the realities of family creation and child rearing and the respective attitudes must avoid forthright interpretations. Generalisation of the facts of the analysed phenomena and their assessments can only give an approximate idea about one or another phenomenon. Furthermore, identical facts of the realities cannot always be explained by the same realities or their assessments. On the other hand, the same attitudes and assessments are not always determined by the same circumstances.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9418
Updated:
2018-12-20 23:11:23
Metrics:
Views: 25    Downloads: 7
Export: