Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų vaidmuo įgyvendinant šeimos politiką

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų vaidmuo įgyvendinant šeimos politiką
Alternative Title:
Role of Kaunas city non-governmental organizations in implementation of family policy in Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2015, t. 14, Nr. 1, p. 76-90
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) vaidmuo įgyvendinant Lietuvos šeimos politiką. Tiriami NVO veiklos bruožai ir problemos, su kuriomis susiduria šios organizacijos, siekdamos užtikrinti šeimos gerovę, stiprinti šeimos institutą. NVO vaidmuo įgyvendinant šeimos politiką teoriškai yra svarbus daugeliu aspektų – valstybės lėšų taupymo, bendruomeniškumo, glaudesnio ryšio tarp piliečių ir apskritai asmenų skatinimo, aktyvesnės, už savo teises kovojančios visuomenės, dalyvaujančios bendruomenės ir valstybės gyvenime, ugdymo. Tirti tokią NVO veiklos sritį aktualu, nes, pasigendant itin reikalingų pilietinių iniciatyvų šeimos gerovės srityje, NVO įtraukimas į šeimos politikos įgyvendinimą aktualizuojamas dabartiniame moksliniame diskurse ir tiriamas pernelyg mažai. Siekiant ištirti NVO vaidmenį, kurį jos atlieka, dalyvaudamos Lietuvos šeimos politikos įgyvendinimo procese, straipsnyje dėmesys skiriamas NVO vykdomų veiklų, kuriomis jos siekia didinti šeimos gerovę, ir problemų, su kuriomis jos susiduria šiose veiklose, analizei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: , paslaugos šeimoms; Nevyriausybinės organizacijos; Paslaugos šeimoms; Šeimos politika; Šeimos politikos įgyvendinima; Šeimos politikos įgyvendinimas; Family policy; Family policy implementation; Non-governmental organizations; Services for families.

ENThe article analyzes the role of non-governmental organizations (NGOs) in the implementation of the Lithuanian family policy, focusing on the analysis of activities and problems that NGOs face seeking the family well-being and strengthening of the family institution. Such analysis is relevant because since the much-needed civic initiatives in the field of family welfare are missing, NGOs involvement in implementation of family policies has not been studied enough. In order to investigate the role of NGOs, which they perform participating in the implementation of Lithuanian family policy, the main question of this article has been focused on the activities that NGOs are involved in regarding family welfare and strengthening of the family institution, and problems that NGOs encounter in carrying out such activities. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.14.1.11415
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55243
Updated:
2020-09-16 21:49:22
Metrics:
Views: 36    Downloads: 8
Export: