Asset-based policy implementation model in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Asset-based policy implementation model in Lithuania
Alternative Title:
Turtu grįstos socialinės politikos įgyvendinimas Lietuvoje
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2014, vol. 13, no. 3C (33C), p. 513-537
Keywords:
LT
Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas hipotetinis turtu pagrįstos socialinės politikos įgyvendinimo modelis, taikytinas Lietuvoje, visiems šalies naujagimiams atidarant ilgalaikio taupymo sąskaitas ir jose kaupiamas lėšas nukreipiant į Vaikų galimybių fondą. Pradinį indėlį į tokias sąskaitas turėtų įnešti šalies Vyriausybė, o jose sukauptas lėšas būtų galima panaudoti tik sulaukus pilnametystės. Tokių lėšų panaudojimas būtų skirtas apmokėti studijoms, nuosavo verslo pradžiai, pradinei įmokai už būstą ir sveikatos priežiūros išlaidoms. Straipsnio tyrimai yra paremti reprezentatyvios anketinės gyventojų apklausos rezultatais, aprašytais Laurinavičiaus ir Galinienės (2013), bei turtu grįstos politikos modelių, įgyvendintų užsienio šalyse, vertinimais. Tyrimo objektas - hipotetinis turtu grįstų politikos įgyvendinimo modelis, taikytinas Lietuvoje. Daroma išvada, kad siekiant sumažinti nelygybę ir skurdo lygį, Lietuvoje turėtų būti įgyvendinta turtu pagrįsta socialinė politika, visiems šalies jaunuoliams tampant investuotojais ir kapitalo savininkais. Vaikų galimybių fondo dalyvio investicinėje sąskaitoje sukauptas kapitalas priklausytų nuo to, kiek jo tėvai investavo. Ji galėtų siekti 10-37 tūkst. Lt. Toks sukaupto kapitalo kiekis atitiktų adekvatumo kriterijų, t.y. Lietuvos gyventojų nuomone, jis leistų įgyvendinti turtu grįstai politikai iškeltus tikslus. Viena iš Fondo lėšų investavimo alternatyvų - dalį Fondo kapitalo investuoti į pažangias idėjas ir pažangius verslus (valstybinio rizikos kapitalo fondo idėja), t.y. skirti pradedančio ar Šiuolaikinio verslo skatinimui. Tokia Vaikų galimybių fondo lėšų investavimo kryptis iki šiol nėra pritaikyta nei vienoje užsienio šalyje, ji leistų sukurti daugiau pridėtinės vertės atskiro individo, verslo subjektų ir visos valstybės lygmenyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Skurdo mažinimas; Turtu pagrįsta politika; Vaikų galimybių fondas; Vaikų taupomosios sąskaitos; Vaikų taupymo sąskaitos; Asset-based policy; Children's Opportunity Fund; Children's savings accounts; Opportunity fund of children; Poverty reduction; Savings accounts of children.

ENThe article presents a hypothetical model of the asset-based policy implementation applicable to Lithuania, upon opening long-term savings accounts for all the country’s newborns and allocating the accumulated funds to the Children’s Opportunity Fund. The findings of the article are based on the results of a representative survey of Lithuanian population described in Laurinavičius and Galinienė (2013) and on the outlook of the asset-based policy models implemented in foreign countries. The object of the research is the asset-based policy implementation model applicable to Lithuania. The main tasks are to describe basic parameters of the model, its functioning principles, and expected results. The paper also analyses various options ofpolicy financing and overviews investment possibilities of accumulated funds. The paper finds that the asset-based policy could be implemented in Lithuania, thus, reducing wealth inequality and poverty rate, in a way that everybody becomes investor and capita! owner. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82749
Updated:
2020-10-21 22:05:31
Metrics:
Views: 25
Export: