Akademinio jaunimo požiūris į dorovinę, dvasinę šeimos misiją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio jaunimo požiūris į dorovinę, dvasinę šeimos misiją
Alternative Title:
The Attitude of the academic youth to a moral, spiritual mission of the family
In the Journal:
Soter. 2007, 23 (51), p. 187-202
Vėliau paskelbta leidinyje: Žmogaus pašaukimas - tapti žmogumi / Ona Tijūnėlienė. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma apie akademinio jaunimo požiūrį į iššūkius tradicinei šeimai, per kurią visuomenė atsinaujina, pratęsia savo egzistenciją, kurioje asmuo įgyja pasaulėžiūros pamatus ir pažįsta Esaties priežastį – Dievą. Jaunimas įsitikinęs, kad nors dalies šiuolaikinių šeimų gyvenimas deformuotas, tradicinė šeima turi stiprėti ir atlikti žmogaus dvasinio, dorovinio auklėjimo funkciją. To reikalauja pati žmogaus esmė, jo paskirtis gyvenime. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the attitude of the academic youth to challenges posed to a traditional family through which society renews itself, continues its existence, in which an individual acquires fundamentals of his/her world outlook and comes to know the cause if being – God. The youth is convinced that that though life of some part of families is deformed today, the traditional family must grow stronger and fulfil the function of spiritual and moral education of an individual. The very essence of a human being, his purpose in life requires it.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10046
Updated:
2018-12-17 11:57:44
Metrics:
Views: 70    Downloads: 8
Export: