Priesaginių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priesaginių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija
Alternative Title:
Motivation of suffixal helonyms of Marijampolė County
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2019, t. 81, p. 110-140
Keywords:
LT
Vietovardžiai; Vandenvardžiai; Helonimai; Toponominacija; Motyvacija; Įvardijimo principai; Įvardijimo būdai; Metafora; Metonimija; Elipsė; Semantinė daryba.
EN
Toponyms; Hydronyms; Helonyms; Toponymization; Motivation; Principles of nomination; Ways of nomination; Metaphor; Metonymy; Ellipsis; Semantic word-formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas savitas ir įdomus beekvivalentės leksikos sluoksnis – priesaginiai helonimai. Siekiant atskleisti jų formaliosios struktūros ir reikšmės motyvuotą ryšį, šie vandenvardžių klasės reprezentantai tiriami struktūrinės, semantinės, motyvologinės analizės lingvistiniais metodais. Disponuojama kuo išsamesne informacija apie denotatą, panaudojami Žemės vardų anketose (1935–1937) užfiksuoti tiriamojo ploto informantų kalbinės sąmonės duomenys, jų pažinimą, patirtį, žinojimą atspindinti, onomastinę situaciją suprasti padedanti išlikusi papildoma informacija. Straipsnis vertingas leksikologijos mokslui ir kitiems jos skyriams: etnolingvistikai, sociolingvistikai, psicholingvistikai, kognityvinei lingvistikai, savos toponimikos praktikai, tikrinio žodžio fenomeno sampratai. Kultūrinės globalizacijos kontekste svarbi iš tyrimo ryškėjanti gamtos fragmento (pelkėtų vietų) interpretacija tam tikro ploto kalbos sistemoje. Atlikto tyrimo rezultatai galėtų prisidėti sprendžiant regioninės savimonės, tapatumo klausimus. [Iš leidinio]

ENThe article addresses Lithuanian suffixal helonyms constituting a peculiar and interesting layer of the so called non-equivalent lexis. The data analysis sought to reveal the feature forming the basis of nomination of marshy places, to determine (interpret) what the name of the place actually meant at the time of its formation and conversion into nomina proprium, to explain the understanding, conception and evaluation of this place by a representative of the ethnic area concerned as well as its logical interpretation based on own cultural experience, to reveal the “name-giver’s” strategy followed at the time of nomination. To achieve the aim, the representatives of the class of hydronyms were studied using the linguistic methods of structural, semantic, motivological analysis. As comprehensive information about the denotatum as possible is in use; the study makes use of the data about the linguistic consciousness of the informants from the area under analysis, which were recorded in the “Land Names” questionnaires (1935–1937), as well as the surviving additional information enabling us to grasp their knowledge and experience and helping to understand the onomastic situation. The research applies the scientific cognitive method (the grouping of helonyms into certain groups based on their similarities or differences according to the selected criteria), the internal reconstruction method, pragmatic, cognitive interpretation and descriptive methods.The study is important from both practical/informative and theoretical perspectives, as it helps to reveal the specificities pertaining to the language practice in the field of onomastic nomination; it expands the picture of the lexical system and enables us to take a look at local (Lithuanian) toponyms in the context of national identity as the expressers of the outlook, worldviews, culture and psychological states of the representatives of a certain ethnic group and as spatial landmarks, which function and are important from the social and communicative perspective and separate certain places from others. [From the publication]

DOI:
10.35321/all81-05
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83760
Updated:
2020-03-28 16:54:11
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: