Koloratyvusis gyvulių pavadinimų motyvacijos modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Koloratyvusis gyvulių pavadinimų motyvacijos modelis
Alternative Title:
Colourative motivation model of animals names
In the Journal:
Res humanitariae. 2018, t. 24, p. 27-46
Keywords:
LT
Gyvulių pavadinimai; Zoonimai; Eksplicitinė motyvacija; Motyvacijos modelis; Semasiologija; Onomasiologija.
EN
Names of animals; Zoonyms; Explicit motivation; Model of motivation; Semasiology; Onomasiology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami sinchroniškai motyvuoti lietuvių kalbos gyvulių pavadinimai, kurių eksplicitinį motyvacijos pamatą sudaro plauko spalvos požymis. Pagrindinis empirinės medžiagos šaltinis – LKŽe. Straipsnyje analizuojamos formalioji ir semantinė gyvulių pavadinimų struktūros, nustatoma, kokie plauko spalvos požymiai pasirenkami pavadinant gyvulį, kokia yra požymių leksinė raiška. Remiamasi kompleksinio lingvistinio tyrimo metodologine praktika, kai derinami semasiologiniai ir onomasiologiniai leksikos tyrimo būdai. [Iš leidinio]

ENThe article analyses synchronically motivated Lithuanian common names of animals whose lexical motivators explicitly represents the fur colour characteristics. The main source of empirical material is the LKŽe. The purpose of research is to study the formal and semantic structure of animal names, to establish the features of the colours which are selected during the process of nomination, to determine the inventory of colorative lexical motivators. The methodological practice is based by the complex linguistic research when semasiological and onomasiological aspects are combined. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v24i0.1906
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80570
Updated:
2019-11-28 17:39:33
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: